Ενημερωτική Εσπερίδα για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 3 ώρες 180€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), καθώς και όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες προκηρύσσονται τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης.

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οικονομικούς διευθυντές, υπευθύνους επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων επιχειρήσεων, προϊστάμενους λογιστηρίων, νομικούς και σε όσους ασχολούνται με αναπτυξιακά προγράμματα

Θέματα που θα παρουσιαστούν:

Η παρουσίαση και κατανόηση των βασικών σημείων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), κυρίως αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται, τα είδη των χορηγούμενων ενισχύσεων, τα ποσά και τα ποσοστά αυτών ανά καθεστώς ενίσχυσης

Η παροχή συγκεκριμένων οδηγιών αναφορικά με τα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης (Γενική Επιχειρηματικότητα, Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ) για τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα (19/10/2016) στο ΦΕΚ, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η παρουσίαση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής, την αξιολόγησή τους, καθώς και την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων

Εισηγητές:

  • Θανάσης Καραμπέτσος, Senior Manager PwC
  • Αθηνά Αγριοστάθη, Manager PwC

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης: 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (είσοδος από οδό Κόδρου)

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).