Πρόσφατες αλλαγές στις Εμπορικές Μισθώσεις


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 3 ώρες Εταιρείες: 120€
Ιδιώτες: 80€
Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Με το νέο νόμο 4242/2014, με έναρξη ισχύος από 28-2-2014, άλλαξε δραστικά το προστατευτικό καθεστώς που διέπει τις εμπορικές συμβάσεις, που είχε εγκαθιδρύσει το Π.Δ. 34/1995. Το προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα είχε κατά το παρελθόν δεχθεί πολλές τροποποιήσεις από διάφορους νόμους, αλλά ο πιο πρόσφατος έφερε την ριζικότερη αλλαγή απ’ όλους. Ο νέος νόμος εισήγαγε αλλαγές τόσο στις παλαιές συμβάσεις (που ίσχυαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία), όσο και στις καινούργιες (αυτές που καταρτίστηκαν ή θα καταρτιστούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία). Με τις νέες διατάξεις άλλαξαν άρδην οι συνθήκες και οι όροι που διέπουν αναγκαστικά (ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν τα μέρη) τις συμβάσεις των επαγγελματικών χώρων. Τούτο μάλιστα έγινε σε μία σειρά αντικειμένων όπως: στην διάρκεια των συμβάσεων, στο δικαίωμα καταγγελίας του μισθωτή και εκμισθωτή κ.α. Πλέον το μεγαλύτερο τμήμα της έννομης σχέσης της μίσθωσης αφήνεται να ρυθμιστεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενο μέρη (εκμισθωτή-μισθωτή), γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Στόχος:

Το σεμινάριο για τις νέες ρυθμίσεις του ν.4242/2014 αποσκοπεί:

  1. Να παρέχει διεξοδική κατά το δυνατόν ανάλυση των νέων ρυθμίσεων και ειδικότερα μία συστηματοποίηση ή συσχετισμό των παλαιών διατάξεων του Π.Δ. 34/1995 με τις νέες του ν.4242/2014.
  2. Να ενημερώσει ως προς τις πρακτικές εφαρμογές των νέων ρυθμίσεων, με σχετικά υποδείγματα συμβάσεων ή παραδείγματα στην εμπορική πρακτική. Η ανωτέρω παρουσίαση εν γένει φιλοδοξεί να παρέχει τα βασικά εργαλεία στον ειδικό ή επαγγελματία για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει στις εμπορικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως ένα βρίσκεται στην πλευρά του μισθωτή ή εκμισθωτή.

Διδακτέα ύλη:

Τροποποιήσεις του ν.4242/2014 ως προς τις εμπορικές μισθώσεις:

Α. Οι ρυθμίσεις ως προς τις νέες (μετά τις 28-2-2014) μισθώσεις

Α1. Έννοια νέων μισθώσεων
Α2. Γενική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων
Α3. Οι νέες ρυθμίσεις για την χρονική διάρκεια και το δικαίωμα καταγγελίας μισθωτή-εκμισθωτή.
Α4. Λοιπές τροποποιήσεις σε ειδικότερα θέματα και διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ.

Β. Οι ρυθμίσεις ως προς τις παλαιές μισθώσεις (πριν τις 28-2-2014)

Β1. Έννοια παλαιών μισθώσεων (πεδίου εφαρμογής) και διακρίσεις αυτών.
Β2. Γενική εφαρμογή του Π.Δ.34/1995 και νέες τροποποιήσεις σε αυτόν.
Β3. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις ως προς την καταγγελία και την διάρκεια.
Β4. Μεταβατικές διατάξεις.

Γ. Πρακτική Εφαρμογή

Γ1. Παρουσίαση δύο υποδειγμάτων συμβάσεων
Γ2. Συζήτηση σε πρακτικά θέματα και ερωτήσεις.

Εισηγητής:

Νίκος Α. Ράπτης, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Ώρες διεξαγωγής: 

18.00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).