Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 280 ώρες 2.800€ [Εταιρείες]
2.200€ [Ιδιώτες]
Ιδιώτης Εταιρεία

Απευθύνεται:

Σε νέους επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την Ελληνική Φορολογία.

Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία σε Οικονομολόγους, Λογιστές και Δικηγόρους που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία στα φορολογικά αντικείμενα και επιθυμούν να λάβουν τις σωστές και έγκυρες βάσεις και γνώσεις.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2016).

Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:

 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές),
 • Thin Capitalisation Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης),
 • Συνεργαζόμενα (και Μή) Κράτη
 • Kράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Επικαιροποιημένα Θέματα νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Ενδικοφανής Προσφυγή

Στόχος:

 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • H δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 

Διδακτέα ύλη:

 • Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
 • Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, κ.λ.π.
 • Δηλώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. 
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)  
 • Φορολογικά Στοιχεία
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Φορολογικός Έλεγχος 
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
 • Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
 • ΕΝΦΙΑ - Έντυπο Ε9
 • Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
 • Φορολογία Χαρτοσήμου 

Ώρες διεξαγωγής:

Θα ανακοινωθούν

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Χορήγηση πιστοποιητικών:

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται ενώπιον ακροατηρίου, να παρουσιάζουν μελέτες επί συγκεκριμένων φορολογικών θεμάτων που θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές των ενοτήτων του προγράμματος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).