Αλλαγές στο Φορολογικό Ποινολόγιο


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 3,5 ώρες 180€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013) ύστερα από την πρόσφατη τροποποίηση με το Ν. 4337/2015 καθώς μειώνονται  χρηματικά πρόστιμα και γίνονται αυστηρότερες οι ποινικές και οι λοιπές κυρώσεις. 

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

  • Τα νέα ποσά προστίμων για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης φόρων, παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ
  • Περιπτώσεις που δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Τι γίνεται με το περιεχόμενο θυρίδων.
  • Πρόστιμα για παραβάσεις κανόνων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014)
  • Τα νέα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων
  • Η κατάργηση χρηματικών προστίμων για χρήση πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων και η θέσπιση αυστηρότερων ποινικών κυρώσεων με το νέο νόμο
  • Η κλιμάκωση και ο περιορισμός ύψους προστίμων σχετικά με το φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 
  • Εγκλήματα φοροδιαφυγής και η παραπομπή σε ποινική δίκη
  • Τι προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις 

Εισηγητής:

Γιάννης Τζίμας, πρώην Διευθυντής Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Υ) του Υπ. Οικονομικών, Συγγραφέας

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).