Τεχνικές Χρηματοοικονομικής Αξιολόγησης


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 18 ώρες 400€ Ιδιώτης Εταιρεία

Πρακτικός Οδηγός στις Μεθόδους Αποτίμησης Αποδόσεων και Κινδύνων στις Αγορές Χρήματος


Απευθύνεται:

Σε στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Οργανισμών και ΔΕΚΟ, Πωλητές Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, Τραπεζικά στελέχη πιστοδοτικών και επενδυτικών υπηρεσιών, Relationship managers, Στελέχη των Τραπεζικών Δικτύων και του Private Banking, Στελέχη Χρηματιστηριακών και Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ταμείων και Οργανισμών.

Στόχος: 

Η εισαγωγή των στελεχών στις τεχνικές και χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, στις μεθόδους αποτίμησης και τιμολόγησης των βασικών χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία συναλλάσσονται καθημερινά τράπεζες και επιχειρήσεις.

Διδακτέα ύλη:

Ι. Τα θεμελιώδη της Χρηματοοικονομικής Αριθμητικής

 • Τα Οικονομικά της Παρούσας Αξίας των Επενδύσεων - Βασικές  Αρχές
 • Τρόποι υπολογισμού σε real time με την βοήθεια των συναρτήσεων του Excel
 • Πώς υπολογίζουμε και συγκρίνουμε αποδόσεις χρεογράφων - Ο ρόλος του ανατοκισμού και του πληθωρισμού
 • Πώς αποκωδικοποιούμε τις προσδοκίες των αγορών - Καμπύλη Επιτοκίων
 • Πώς υπολογίζουμε τους κινδύνους της επένδυσης - Δείκτες μέτρησης  Κινδύνου Αγοράς ( κίνδυνοι  επιτοκίων και ισοτιμιών)
 • Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και η αξιολόγηση των spreads - Πώς αξιοποιούμε την πληροφόρηση του Οικονομικού Τύπου
 • Ποιό ρόλο παίζουν οι εποπτικοί κανόνες ( Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ) και οι Οίκοι Αξιολόγησης - Διδάγματα από την Κρίση   
 • Πρακτική Εφαρμογή: Συμμετοχή των Ιδιωτών στην Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους - Αποτίμηση των Νέων Εγγυημένων ( από το EFSF) Ομολόγων.

ΙΙ. Πρακτικές Εφαρμογές στην Αποτίμηση Χρεογράφων

 • Αποτίμηση τίτλων της Χρηματαγοράς  ( repos, έντοκα γραμμάτια , τοποθετήσεις με επιτόκια overnight)
 • Εφαρμογές στους τίτλους των Προθεσμιακών Αγορών - FRAs και Προθεσμιακά Συμβόλαια
 • Swaps επιτοκίων και συναλλάγματος
 • Αποτίμηση Κρατικών και Επιχειρηματικών Χρεογράφων Σταθερού και Κυμαινόμενου Επιτοκίου
 • Χρεόγραφα με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης - Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
 • Αποτίμηση Τραπεζικών Δανείων - Εφαρμογές στην τιμολόγηση των spreads και τον σχηματισμό των προβλέψεων

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 - 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).