Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος (πλήρες)


Διαθέσιμο Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
από 17/12/2014 90 λεπτά 130€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ορίζεται διάταξη για την φορολόγηση των παροχών σε είδος. Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πρόσφατα εκδόθηκε εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου καθώς της ερμηνείας που δόθηκε από το Υπ. Οικονομικών.

Διδακτέα ύλη:

 • Πότε υφίσταται εργασιακή σχέση
 • Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας
 • Παροχές σε είδος
  • Παραχώρηση Επιβατικού Αυτοκινήτου
  • Δάνειο προς εργαζόμενο
  • Δικαιώματα προαίρεσης
  • Παραχώρηση κατοικίας
  • Χορήγηση ειδικών παροχών (Δωροεπιταγές, Διατακτικές τροφής, στολές εργασίας, γάλα, τροφή στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
  • Αξία παροχών σε σχέση με το ποσό των 300€
 • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015

Εισηγητής: 

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

(*) Εάν το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται από εταιρεία, παρακαλούμε να μην προβείτε σε πληρωμή μέχρι να λάβει χώρα επεξεργασία και να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας δεδομένου ότι η PwC, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε πελάτες της που ελέγχονται από το ελεγκτικό της τμήμα.