Μισθοδοσία στην Πράξη


Διαθέσιμο Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
από 12/01/2016 50 λεπτά 400€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

(*) Στην τιμή περιλαμβάνονται και δύο (2) δίωρες συναντήσεις για υποβολή ερωτήσεων και επίλυση πρακτικών θεμάτων Μισθοδοσίας. 


Σύντομη περιγραφή:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την παρουσίαση βασικών εννοιών και πρακτικών Θεμάτων Μισθοδοσίας, δηλαδή εμπεριέχει θεματολογία σχετική τόσο με τη θεωρία που προβλέπεται από την Ελληνική Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία όσο και με την αντιμετώπιση διαφόρων περιπτώσεων υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας. 

Στόχος:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στο Λογιστή και το Στέλεχος που ασχολείται με θέματα Μισθοδοσίας ή/και Προσωπικού, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων, τι προβλέπεται από την Ελληνική Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία αναφορικά με την απασχόληση προσωπικού με σχέση εξαρτημένης.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

Όταν ολοκληρώσεις το σεμινάριο θα είσαι σε θέση: 

 1. Να γνωρίζεις τι προβλέπεται σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού και ποιες υποχρεώσεις απορρέουν εξ’ αυτής για έναν εργοδότη.
 2. Να γνωρίζεις τις βασικές διακρίσεις εργαζόμενου, μισθού, ωραρίου και πως αυτές αντιμετωπίζονται κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας.
 3. Να κατανοείς έννοιες εκκαθάρισης μισθοδοσίας όπως είναι οι προσαυξήσεις νυχτερινών, Κυριακών / αργιών, απασχόληση Σαββάτου / σε ημέρες αργίας, η αμοιβή υπερεργασίας & υπερωρίας, τα Δώρα Εορτών, το Επίδομα Αδείας και το Επίδομα Ισολογισμού. 
 4. Να διακρίνεις τις διάφορες περιπτώσεις ετήσιας κανονικής άδειας, των λοιπών αδειών, καθώς και της ασθένειας.
 5. Να γνωρίζεις τι προβλέπει η Ελληνική Εργατική Νομοθεσία αναφορικά με αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας, εργατικό ατύχημα, στρατιωτική θητεία, διαθεσιμότητα, ομαδικές απολύσεις, Τεχνικό Ασφαλείας & Ιατρό Εργασίας.
 6. Να διακρίνεις πως αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση λύσης σύμβασης εργασίας.
 7. Να κατανοείς, με παραδείγματα και σχετικές ασκήσεις, τον υπολογισμό του Φ.Μ.Υ. και της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2015.

Διδακτέα ύλη:

Το σεμινάριο αποτελείται από 3 κεφάλαια.

Στο Κεφάλαιο 1, εξετάζονται τα κάτωθι θέματα:

 1. Τι προβλέπεται σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 2. Οι υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι των Ασφαλιστικών & των Φορολογικών Αρχών
 3. Ποιες είναι οι βασικές κατηγοριοποιήσεις του εργαζόμενου
 4. Θεμελιώδεις έννοιες εκκαθάρισης μισθοδοσίας (διάκριση μισθού & ωραρίου, υπολογισμός ωρομισθίου, προσαυξήσεις νυχτερινών, Κυριακών / αργιών, απασχόληση Σαββάτου / σε ημέρες αργίας, διάκριση υπερεργασίας & υπερωρίας)

Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται η εξής θεματολογία:

 1. Η ετήσια κανονική άδεια, καθώς και λοιπές άδειες που προβλέπονται από τη Νομοθεσία
 2. Πώς αντιμετωπίζεται η ασθένεια αναφορικά με τον υπολογισμό των αποδοχών και της ασφάλισης
 3. Ο Φ.Μ.Υ και η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης έτους 2015
 4. Πώς υπολογίζονται τα Δώρα Πάσχα / Χριστουγέννων, καθώς και τα Επιδόματα Αδείας / Ισολογισμού
 5. Όλες οι περιπτώσεις λύσης σύμβασης εργασίας 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται αναλυτικά κατά περίπτωση:

 1. Οι ηλεκτρονικές υποβολές που πραγματοποιούνται μέσω του ΠΣ Εργάνη
 2. Λοιπά θέματα που δύνανται να απασχολήσουν έναν εργοδότη όπως:
    § Αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας
    § Εργατικό ατύχημα
    § Στρατιωτική θητεία
    § Διαθεσιμότητα
    § Ομαδικές απολύσεις
    § Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

(*) Εάν το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται από εταιρεία, παρακαλούμε να μην προβείτε σε πληρωμή μέχρι να λάβει χώρα επεξεργασία και να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας δεδομένου ότι η PwC, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε πελάτες της που ελέγχονται από το ελεγκτικό της τμήμα.