Επιχειρηματικές Δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172/2013)


Διαθέσιμο Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
από 20/10/2015 50 λεπτά 75€ (*) Ιδιώτης Εταιρεία

Σκοπός:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων, το περιεχόμενο των διατάξεων των σχετικών άρθρων του νόμου 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών και σύμφωνα με τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό Πολ. 1113/2015 που δόθηκε από το Υπ. Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Όταν ολοκληρώσεις αυτό το μάθημα θα είσαι σε θέση:

 • Να γνωρίζεις από ποια ημερομηνία και μετά, ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών άρθρων της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρηματικών δαπανών,
 • Να γνωρίζεις τι είναι η φορολογική αναμόρφωση και πότε γίνεται,
 • Να κατανοήσεις, με παραδείγματα και σχετικές ασκήσεις, για το ποιες κατηγορίες δαπανών δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος 

Διδακτέα ύλη:

Το σεμινάριο αυτό αποτελείται από τρία Κεφάλαια.

Στο Κεφάλαιο 1, εξετάζονται τα κάτωθι θέματα:

 1. Από πότε ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172/2013) για την έκπτωση των Δαπανών
 2. Καθορισμός της έννοιας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
 3. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών
 4. Τι προβλέπουν οι Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72 του ΚΦΕ
 5. Ποια είναι η διαδικασία της Φορολογικής Αναμόρφωσης (δηλαδή ο προσδιορισμός των δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων).

Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται αναλυτικά κατά περίπτωση οι δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται αναλυτικά:

 1. Οι λοιπές δαπάνες, εκτός του άρθρου 23 του Νόμου 4172/2013, οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)
 2. Τι προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 27 για τη μεταφορά των φορολογικών ζημιών
 3. Η έννοια της υποκεφαλαιοδότησης και η έκπτωση των δαπανών τόκων στα έτη 2014 και μετά

Εισηγητής:

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

(*) Εάν το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται από εταιρεία, παρακαλούμε να μην προβείτε σε πληρωμή μέχρι να λάβει χώρα επεξεργασία και να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας δεδομένου ότι η PwC, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε πελάτες της που ελέγχονται από το ελεγκτικό της τμήμα.