Hannes Lentsius

Juhtiv maksukonsultant

Hannes Lentsius

Hannes Lentsius

PwC-ga liitunud aastal 2002

Maksukonsultandina on mul PricewaterhouseCoopers’is olnud võimalus kokku puutuda paljude huvitavate tööülesannetega, alates klientide maksuarvestuse kontrollimisest finantsauditi raames kuni rahvusvahelistes maksuprojektides osalemiseni.


Tehes kõigi nende põhjalt üldistust, on esimeseks märksõnaks, mis minu töö juures on võimalik esile tuua, mitmekesisus. Viieaastase töökogemuse järel PricewaterhouseCoopers’is on see endiselt vaheldusrikas ning huvitav. Üha enam väljuvad minu tööülesanded kitsast maksuarvestuse valdkonnast ning kvaliteetne tulemus eeldab nii kliendi äritegevusest arusaamist kui ka tehingute raamatupidamisarvestuse ning õigusliku regulatsiooni tundmist.

Teiseks oluliseks eeliseks on kolleegide kõrge professionaalsus ja meeldiv seltskond. Ühelt poolt võimaldab see pidevalt ennast areneda ja õppida, kuid teisalt spetsialiseeruda mind huvitavale valdkonnale (milleks on siirdehindade maksuarvestus) ja jagada oma teadmisi nii kolleegidega kui ka klientidega. Sõbralik seltskond ning positiivne tööõhkkond on abiks ka neil päevadel, mil tööpäev venib tavapärasest pikemaks.

Kolmandaks nõuab minu töö aktiivset suhtlust klientidega. Olgu see siis finantsauditi raames klienti külastades või konkreetsete maksuprojektidega seoses nendega kohtudes. Kliendiga suhtlemine on alati kahepoolne – ühelt poolt jagades nendega oma maksuteadmisi, kuid teisalt saades aru nende äritegevusest. Just viimane on oluline kvaliteetse tulemuse saavutamiseks ning pikaajalise ning meeldiva kliendisuhte loomiseks ja hoidmiseks.

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, loen ma oma töö rahvusvahelisust. Üha enam on mul olnud võimalik osaleda rahvusvahelistes nõustamisprojektides, mis annab nii võimaluse suhelda oma kolleegidega teistest PricewaterhouseCoopers’i kontoritest alates Indiast lõpetades Ameerika Ühendriikidega või kohtuda nendega ühiste koolitusprogrammide raames. Heaks näiteks võib tuua ka selle, et seda teksti kirjutan ma hetkel PricewaterhouseCoopers’i Helsingi kontorist, kus viibin kolmekuulisel siirdehindade maksuarvestuse praktikal.