Väärtuse hindamine ja finantsmodelleerimine

Nõustame oma kliente erinevate varade, sealhulgas aktsiate, immateriaalsete ja materiaalsete põhivarade, aga ka tervete ettevõtete või nende struktuuriüksuste väärtuse hindamisel. Meie teenuste hulka kuuluvad ka finantsaruannete koostamiseks vajalikud õiglase väärtuse testid ning ostuanalüüsid. Tuginedes oma pikaajalistele kogemustele saame ettevõtteid aidata finantsmodelleerimisel erinevates situatsioonides ning selle kaudu toetada ettevõtteid pikema perioodi prognooside koostamisel ja väärtuspõhiste juhtimismehhanismide väljatöötamisel.