Riskijuhtimine ja siseaudit

Meie siseauditiga seonduvad teenused aitavad organisatsiooni juhtkonnal, riskijuhtidel ja ka organisatsioonisisesel siseauditi funktsioonil tegeleda igapäevaste riskide juhtimisega. Selleks pakume teile oma abi alates riskide tuvastamisest kuni siseauditi funktsiooni kvaliteedi hindamise ja vastavate tehnoloogiliste lahendusteni.

Läbi oma kohaliku ja rahvusvahelise kogemuse teame ja rõhutame, et siseauditi funktsioon ei teosta pelgalt kontrollimise tegevusi, vaid on selgelt suunatud organisatsiooni erinevate huvigruppide nõustamisele aitamaks kaasa nii ressursside tulemuslikule kasutamisele kui ka sisemise kontrollikeskkonna igakülgsele arendamisele. Sääraselt on siseaudiitor muutumas juhtkonna „paremaks käeks“, kelle sõltumatut hinnangut ning soovitusi on mõistlik analüüsida enne otsuste langetamist.

Usume, et oleme unikaalses positsioonis pakkumaks oma klientidele parimat siseauditi alast teenust. Oleme kombineerinud Eesti juhtivate siseauditi konsultantide teadmised ja PwC poolt rahvusvaheliselt arendatud metoodikad. Tööstusharu spetsiifiliste teadmistega toetab meie kohalikke spetsialiste rahvusvaheline majandusharu ekspertide grupp. Organisatsiooni välise partnerina on meie eeliseks suurem sõltumatus, mis hinnates maailmas aset leidnud pettuse juhtumeid, muutub järjest olulisemaks.

Meie teenused sisaldavad endas järgmist:
  • Siseauditi alane nõustamine, kus aitame välja töötada nii riskide juhtimise kui ka siseauditi metoodikaid, pakkudes sealjuures ka sellekohaseid koolitusi
  • Siseauditi teenuse pakkumine selle täieliku või osalise sisseostmisena, arvestades nii majasiseste oskuste kui ka geograafilise asukohaga. Lisaks sooritame ühekordseid eriprojekte vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele
  • Siseauditi teenuse kvaliteedi hindamine vastavuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi poolt välja antud siseauditi standarditega ning teenuse võrdlev analüüs PwC poolt kogutud parima praktika suhtes
  • Siseauditi tööks vajaliku tarkvara analüüs ja valik
  • Riskide juhtimisega seotud nõustamised