Organisatsiooni tulemuslikkuse juhtimine

Te soovite tõsta organisatsiooni efektiivsust ning vajate lähenemist, mis käsitleks organisatsiooni tervikuna.
 

Aitame teil:

  • Viia läbi strateegia töötoad, et töötada välja ja leppida kokku organisatsiooni eesmärgid ning nende saavutamise kriitilised edutegurid.  
  • Kaardistada protsessid, nende teostamiseks vajalikud ressursid ja tulemid.
  • Kaardistada riskid ja kontrollid, mis võivad takistada eesmärkide saavutamist ning töötada välja ennetusmeetmed. Loe siit
  • Töötada välja organisatsiooni võtmetegevusi tervikuna kajastavate mõõdikute süsteem (key performance indicators).
  • Tõhustada hanketsüklit.