Majanduslike mõjude analüüs

Investoritel, finantseerijatel, toetuste pakkujatel, ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel tekib tihti vajadus teatud projektide või tegevuste otseste või kaudsete majanduslike mõjude tuvastamiseks. Põhjuseks võib olla vajadus otsustada investeeringute tasuvuse või teatud projektide põhjendatuse üle, tuvastada kehtivate või kavandavate regulatsioonide või toetusmeetmete mõjusid või võrdlevalt analüüsida erinevate osapoolte huvisid. Viime läbi analüüse ja koostame mudeleid, mille eesmärgiks on hinnata teatud investeeringute, projektide, äritegevuse või regulatsioonide majanduslikku mõju. Nõustame ettevõtteid, investoreid ja avaliku sektori asutusi ka sellelaadsete tegevuste laiema sotsiaalmajandusliku mõju analüüsimisel, keskendudes lisaks tavapärasele investeeringute tasuvusanalüüsile ka näiteks nende laiemale mõjule ühiskonnas või makromajanduses.