Majandusanalüüs vaidlusküsimustes ja erikontroll

Vaidlused ja pettusjuhtumid hõlmavad sageli aspekte, milles selgusele jõudmine nõuab professionaalsete majandusanalüütikute abi. Lisaks ilmneb vaidluste lahendamisel tihti vajadus erapooletu majanduseksperdi arvamuse järele või erikontrolli läbiviimiseks. PwC kogenud majandusanalüüsi ja -modelleerimise spetsialistid võivad olla teile abiks erinevate vaidluste lahendamise käigus, sealhulgas tekitatud kahju või saamata jäänud tulu hindamisel, vaidluse osapoolte või nende esindajate nõustamisel nii teoreetilistes kui praktilistes majandusküsimustes ning võimalike pettusjuhtumite analüüsimisel.