Era- ja avaliku sektori koostööprojektid

Viimastel aastatel avaliku sektori investeeringute kavandamisel üha enam kaalumist ja kasutamist leidva era- ja avaliku sektori koostööprojektide (private public partnerships, PPP) nõustamisel oleme vaieldamatult kogenuim finantskonsultant Eestis. Meie teenuste toel saavad avaliku sektori organisatsioonid ja asutused eraettevõtete kaasamisega finantseerida näiteks uute teede ja tänavate ehitust, elamute, haiglate ja haridusasutuste renoveerimist jne. Meie kogemused võimaldavad PPP raames ühildada poliitilisi ja ühiskondlikke vajadusi ärimaailma ootuste ning finantsarvestuse korrektsuse ja läbipaistvuse nõudmistega.