Kokkuleppelised protseduurid

Kokkuleppelised protseduurid ei ole audit, sest nende käigus ei hinnata aruandeid kui tervikut, vaid tehakse üksnes töö tellijaga kokkulepitud toiminguid. Selliseid toiminguid võib läbi viia mõne bilansikirje, näiteks nõuete ja ettemaksete osas, või võib testida ka juhtkonna kontrolle teatud valdkonnas.

Sageli kasutatakse kokkuleppelisi protseduure selliste aruandlust või sisemist kontrollisüsteemi puudutavate toimingute puhul, milles ettevõtte enda spetsialistide teadmised ei ole piisavad, et koostada ammendavat ülevaadet.