IT konsultatsiooni teenused

Kas Sinu organisatsioonis esineb mõni järgmistest probleemidest?

 • IT kulud kasvavad, kuid saadav kasu ei ole selge.
 • Tundub, et IT ei loo ärile piisavalt lisaväärtust.
 • IT tegeleb valdavalt „tulekahjude“ kustutamisega.
 • IT riskid ei ole teada.
 • IT ei ole piisavalt paindlik muutlike ärivajaduste jaoks.
 • Sul puudub kindlustunne IT efektiivsuse osas.
 • IT teenused ei vasta Sinu nõudmistele ega ootustele.
 • Liiga palju tööd tuleb teha käsitsi (raamatupidamine, aruandlus, müük, tootmine).
 • Juhtkond ei oska IT teemadel kaasa rääkida ega sõnastada oma ootusi.
 • Juhtimiseks vajalik aruandlus ei ole piisav, tekib aeglaselt või ei ole usaldusväärne.

 

Infotehnoloogial on  ärieesmärkide saavutamises oluline roll.

Meie muudatuste juhtimise kogemused ning teadmised IT strateegiast, IT arhitektuurist ja disainist, organisatsioonide ülesehitusest, hankimise, projektijuhtimise ja IT operatsioonide juhtimisest aitavad tagada teie tehnoloogiainvesteeringute tulemuslikkuse ja tasuvuse.

 

Meie saame Teid aidata järgnevates valdkondades.

Strateegia/arengukava

 • Aitame analüüsida hetkeolukorda ning mõista, mil määral olemasolev IT vastab tegelikele vajadustele ja toetab eesmärkide saavutamist.
 • Koostame IT arengukava, mis hõlmab muudatusi organisatsioonis, IT arhitektuuris, pakutavates IT teenustes ja IT juhtimises. Aitame teil seada eesmärke, töötada välja, hinnata ja viia ellu võtmetegevusi ning tunda ära ja saada hakkama võimalike takistustega. 
 • Töötame välja efektiivse IT ja äri koostöömudel. Aitame määratleda,  milliseid teenuseid on kasulikum sisse osta ja milliseid teha sisemiste ressurssidega.

 

Tarkvara

 • Aitame seada prioriteete käimasolevatele ja kavandatavatele IT projektidele lähtuvalt ärilistest eesmärkidest
 • Aitame valida sobivaima tarkvara (finantstarkvara, andmeladu, konsolideerimise tarkvara jne) hinna, tarnija ning funktsionaalsuse alusel. Ühtlasi aitame koostada tarkvara hankeks tehnilise spetsifikatsiooni (nõuded) ning viia läbi tarkvara hanke.
 • Aitame hinnata lisaks tehnoloogia maksumusele ka sellega seonduvaid täiendavaid kulusid ning tulu, mis tekib suurema efektiivsuse ja täiendavate võimaluste kaudu.
 • Aitame juhtida keerukaid IT projekte, mille teostamine põhitegevuse kõrvalt on keeruline, kaasates eraldi täis- või osalise tööajaga projektijuhi.
 • IT arendusprojektidele pakume omaniku järelevalve teenust.

 

IT protsessid ja keskkond

 • Aitame auditeerida ja analüüsida rahvusvaheliste standardite alusel IT kontrollikeskkonda ning protsesse.
 • Aitame luua ja juurutada organisatsiooni vajadustele vastavaid efektiivseid protsesse.
 • Viime läbi ISKE auditeid, mille käigus selgitame välja mittevastavused ning koostame selge plaani puuduste likvideerimiseks.

 

Miks valida PwC?

Mitmekülgsed oskused. Meie ekspertidest ja tehnilistest professionaalidest koosnev rahvusvaheline meeskond aitab teil saavutada organisatsiooni eesmärke.

Pikaajalised kogemused IT projektide elluviimisel. Tunneme IT valdkonna spetsiifikat ja turgu ning oskame teile anda nõu, mis põhineb aastate käigus kogunenud kogemustel ja teadmistel.

Praktiline lähenemine. Loome praktilisi strateegiaid ning aitame neid ellu viia.

Efektiivsus ja kvaliteet. Anname soovitusi, kasutades IT valdkonna teadmisi ja loomingulise analüüsi meetodeid, tehes seda kiiresti, efektiivselt ja kvaliteetselt.

Globaalne võrgustik telefonikõne kaugusel. Koostöös teiste maailmaklassi ettevõtetega PwC võrgustikust pakume välja lahendusi, mis töötavad ja on tulemuslikud. 

Meie tööstiil. Meie eesmärk on tulemuse saavutamine ning kliendirahulolu. Meie meeskond saab regulaarselt positiivset tagasisidet teostatud projektide kohta.