IFRS aruannete audit

IFRS aruandeid peavad koostama nii ettevõtted, kelle aktsiad või võlakirjad on noteeritud Tallinna Börsil kui ka kõik finantsasutused ja kindlustusseltsid. IFRS aruandeid võivad koostada kõik Eesti ettevõtted, kes soovivad esitada oma aruandlust rahvusvaheliselt võrreldavana ja anda läbipaistvama ülevaate ettevõttest.

Võrreldes Eesti hea raamatupidamistavaga on IFRS keerulisem ning nõuab rangemat kontrolli raamatupidamise ja juhtkonna tegevuste üle, samuti annab IFRS aruanne ettevõtte kohta palju rohkem informatsiooni, mille esitamine võib mõne ettevõtte jaoks olla suureks probleemiks.

IFRS aruanded erinevad Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud aruannetest peamiselt avalikustatava informatsiooni hulga ning esitusviisi poolest. Näiteks kui keskmine Eesti hea raamatupidamistava alusel koostatud aruanne mahub vähem kui 25 lehele, siis IFRS aruanne võtab enda alla üle 40 lehe. Kuna audiitor kinnitab kogu avalikustatud informatsiooni, tähendab aruande suurem maht ka suuremat auditi protseduuride mahtu ning vajadust mõelda läbi tunduvalt rohkem erinevaid valdkondi, mida võib-olla peaks kajastama aastaaruandes.

IFRS aruannete koostajatele oleme teinud IFRS aruande kontroll-lehe, mille abil on võimalik veenduda aruande täielikkuses. Kontroll-lehe kasutamine ei asenda siiski standardite tundmist.