Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole audit. Erinevalt auditist ei testi me finantsaruandluse ülevaatuse puhul põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise kontrollprotseduure, vaid piirdume analüütiliste testide ja juhtkonna intervjueerimisega. Töö tulemusena esitame aruande, mis annab vähem kindlust kui auditi järeldusotsus, kuid valmib kiiremini ning väiksemate kuludega. Sageli piisab sellisest aruandest näiteks kontserni emaettevõttele esitatava sisemise (s.o. mitteavaliku) aruandluse kinnitamiseks.