Ettevõtete restruktureerimine

Viime läbi majanduslikes raskustes ettevõtete tegevuse ja selle jätkamise väljavaadete analüüse ning pakume vastavaid nõuandeid, seda nii ettevõtete endi, nende omanike kui ka võlausaldajate huvides.