Ekspertarvamused raamatupidamistehnilistes küsimustes

Raamatupidamisega, nagu juriidika või arstiteadusega, tegelemine vajab oma eriala ning sellega seotud valdkondade väga põhjalikku tundmist. Praktikas tuleb ette olukordi, kus keerulisemates küsimustes tekkinud vaidluste lahendamisel või juhendite ja standardite tõlgendamisel tuleb kasutada sõltumatu eksperdi abi. Meil töötavad juhtivaudiitorid on suurte kogemustega ning oma valdkonna eksperdid. Tänu kogemustele on meil võimalik arvamust avaldades arvestada ka erinevate tööstusharude (näiteks metsa- ja puidutööstuse või kindlustuse) raamatupidamisarvestuse eripäradega.