Due diligence

Kui kodu- või välismaisel investoril on kavas mõne ettevõtte omandamine või plaanitakse mõne ettevõtte müüki, tuleb tehingu kõiki tähtsamaid eeldusi ja kaasnevaid mõjusid kaaluda ning vajadusel kontrollida. Üheks levinud võimaluseks on läbi viia due diligence ehk äritegevuse analüüs, mille käigus koostame ülevaate omandatava või müüdava ettevõtte finants- ja äritegevust puudutavatest võtmeküsimustest ning anname oma klientidele neis valdkondades professionaalset nõu. Meie töö peamiseks lähtekohaks on ettevõtte tegelikud ja prognoositud finantsnäitajad, mida ettevõtte äritegevuse tulemuste ja väljavaadete valguses analüüsides kujundame seisukoha finantstulemuste jätkusuutlikkuse ning kavandatava tehingu muude oluliste finantsaspektide suhtes.