Avaliku sektori teenused

Tänane avalik sektor peab efektiivselt toimima olukorras, kus probleemide ja küsimuste ring, millele tuleb leida õiged vastused on pretsedenditu. 

  • Kuidas pakkuda kvaliteetset teenust kärbitud eelarvega?
  • Kuidas tõsta töötajate motivatsiooni kui materiaalsed vahendid selleks on puudulikud?
  • Kuidas arendada organisatsiooni kui tegevuskulud on külmutatud tõenäoliselt kuni aastani 2015?
  • Kuidas võtta lõppevast programmperioodist maksimum?
  • Mida oleme õppinud 2007-2013 perioodist ja kuidas neid teadmisi uuel perioodil rakendada?
  • Millised võimalused tekivad riigi tulemuslikkuse juhtimise reformist?
  • Kuidas leida  optimaalne tasakaal riigipoolt tsentraliseeritud raamatupidamise ning asutuse sisese finantsarvestuse vahel?
  • Mis saab KOV-idest kui haldusreformi ei tule ja laenu tohib võtta vaid struktuurifondidest või muust välisabist rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks?

PwC nõustab avaliku sektori organisatsioone nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ning mõistab avaliku sektori ees seisvate  väljakutsete ning probleemistike sügavust ja keerukust. Meie kogemused võimaldavad leida parimad võimalikud vastused avaliku sektori asutuste ees seisvatele küsimustele.
 

Pakume teile nõu ja tuge järgmistes avaliku sektori jaoks olulistes valdkondades: