Audiitorkontroll

Ligi 60,000 PwC audiitorit üle maailma kasutavad ühtset ülemaailmset auditi metodoloogiat, mis on vastavuses Rahvusvaheliste Auditeerimise Standarditega ja kohandatud vastavalt riiklikele standarditele. Meie audit täidab 100%-liselt kõik standardite poolt seatud nõudmised audiitoritele finantsaruannete auditi läbiviimisel ning aruande väljastamisel. PwC auditi eeskirju täiustatakse vähemalt kord aastas, et nad kajastaksid muutunud standardeid ja vajalikke parandusi, mis tulenevad meie sisemisest kvaliteedi jälgimise protsessist.

Globaalselt ühtne lähenemine auditile tähendab seda, et PwC töötajad hoolimata asukohast saavad aru ja oskavad hinnata Teie ettevõtet, kasutades sama metodoloogiat. See tagab ühtselt kõrge kvaliteeditaseme kõigi meie auditite puhul.


Meie poolt pakutavad teenused hõlmavad: Alloleva lingi kaudu leiate kasulikke töövahendeid, nagu näiteks raamatupidamise aastaaruannete näidiseid, mis oleme koostanud Teie töö hõlbustamiseks.