Äriühingute maksustamine

  • rahvusvaheliste investeeringute maksustrateegia (s.h. M&A), valdus-, finantseerimis-, litsentseerimis- ning kaubandustegevuse struktureerimine
  • maksusäästlikud kasumijaotuse mudelid
  • maksusäästlikud ärimudelid
  • kontserni-sisesed siirdehinnad (transfer pricing)