Finantsnõustamine

Te soovite optimeerida oma finantsosakonna tegevusi, suurendada kulude läbipaistvust, nende kontrollitavust ning tõsta üldist kuluefektiivsust.
 

Aitame teil:

  • Lihtsustada ja ühtsustada organisatsiooni ja grupi aruandlust, s.h perioodide sulgemine, konsolideerimine.
  • Töötada välja ja rakendada tegevuspõhine kuluarvestusmudel, mis võimaldab teil omada süsteemset ülevaadet kulude seotusest organisatsiooni tegevuste ja teenustega.
  • Leida sobivaim IT lahendus teie finantsvaldkonna protsesside toetamiseks, selgitada välja olulised nõuded tarkvarale ja leida sobivad tarkvara tarnijad. Loe lähemalt siit
  • Analüüsida erinevaid organisatsiooni alternatiive – tsentraliseeritud meeskond (finants, IT müük), kohapealsed üksused või teenuskeskus (shared service centre).
  • Juhtida keerukaid finantsvaldkonna projekte, mille teostamine põhitegevuse kõrvalt on keeruline, mistõttu soovite kaasata eraldi täis- või osalise tööajaga projektijuhi.