Kolmteist Glimstedti advokaati ja juristi liituvad advokaadibürooga PwC Legal

Eesti ühe tuntuma advokaadibüroo Glimstedt kolmteist advokaati ja juristi liituvad aprillis advokaadibürooga PwC Legal Eesti. Glimstedti pikaajalised partnerid Indrek Leppik ja Priit Lätt saavad liitumise järel advokaadibüroo PwC Legal Eesti partneriteks.   

PwC Legal on geograafiliselt katvuselt maailma suurim advokaadibüroode võrgustik, mis tegutseb 90 riigis. Viimaste aastate jooksul on PwC Legal globaalselt kasvanud 2000-lt õigusnõustajalt 3500-ni, lisaks sisemisele kasvule on liitunute hulgas ka arvukalt eri riikide eliitadvokaadibüroode partnereid. 

Eestis on PwC Legal tõusnud nelja tegevusaastaga Eesti kümne suurema advokaadibüroo sekka. PwC Legal Eesti õigusteenuste käive oli mullu 1,4 miljonit eurot, advokaadibürool Glimstedt 1,2 miljonit eurot.  

PwC Legal Baltics juhtivpartner on Karl J. Paadam, kelle poolt 2012. aastal lansseeritud advokaadibüroo PwC Legal Eesti eeskujul asutati peatselt ka sarnase ärimudeliga advokaadibürood Lätis ja Leedus. 2015. a liitus PwC Legal Baltics PwC Legal CEEga, kus Paadam on üks kümnest partnerist, kes vastutab 28 riigi ja 37 miljoni euro suuruse käibe eest. Karli klientide seas on märkimisväärne arv Eesti ja rahvusvahelisi tehnoloogiaettevõtteid. 

PwC Legal Eesti partner Viljar Kähari juhtis enne advokaadibürooga liitumist Nordea panga restruktureerimise osakonda. 

PwC Legal Baltics juhtivpartneri Karl J. Paadami sõnul on tegemist märgilise sündmusega Eesti õigusteenuste turul. „Liitumise taga on eeskätt klientide vajadused ja huvid, millele üritame üheskoos pakkuda parimaid lahendusi. Glimstedti võtmetegijate liitumine PwC Legal meeskonnaga täiendab nii meie kompetentse kui tugevdab advokaadibüroo positsiooni kohalikul õigusabiturul,“ sõnas Paadam. 

Eesti PwC juht ja PwC rahvusvaheline partner Ago Vilu lisas, et PwC Legal’i globaalne edu on märk sellest, et traditsiooniline ja tihti end elitaarseks pidav õigusteenus on tugevas muutumise faasis, mida dikteerib piiriülese äri kasv ja nõudlus kompetentside kasvu osas nii finantside kui maksuspetsiifilistes küsimustes.

Glimstedti partneri Priit Läti sõnul on tegemist Eestis uuendusliku, kuid mujal juba edukalt käivitunud õigusteenuse turu arenguga ja professionaalsete teenuste pakkumise ärimudeliga. „Me tahame tuua tuleviku tänasesse päeva ning muuta oma teadmised ja kogemused klientidele paremini kättesaadavaks. Nii suudame paremini täita klientide „more-for-less“ nõudlust ehk pakkuda väiksema kuluga rohkem õigusteenust,“ ütles Läti. 

Priit Lätt on GLIMSTEDTi Eesti büroo asutaja, partner ja vandeadvokaat. Priit on 19-aastase kogemusega tunnustatud spetsialist intellektuaalomandi, IT (sh asjade internet ja krüptovaluutad), maksude ja riigihangete alal, esindades ja nõustades nendes küsimustes Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtjaid ning avaliku sektori asutusi. Lisaks on tal märkimisväärsed kogemused klientide esindamisel pretsedendi loonud vaidlustes Riigikohtus, kaasa arvatud põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis. Priit osales ainsa advokaadina töögrupis, mis töötas esmakordselt Eestis välja tarkvaraarenduse riigihangete soovitusliku tüüplepingu. Mainekad rahvusvahelised reitingukataloogid on Priitu korduvalt hinnanud nr 1 kategooria advokaadiks intellektuaalomandi ja IT ning maksude valdkondades. Tax Directors Handbook on alates 2009. aastast hinnanud Priidu iga-aastaselt maailma 250 juhtiva maksuadvokaadi hulka. Priit on teinud ettekandeid paljudel seminaridel ja konverentsidel ning avaldanud artikleid mitmesugustel õigusteemadel, samuti on Priit lektor Tartu Ülikooli IT-õiguse täiendusõppeprogrammis IT-lepingute õppeaines. Samuti on Priit mitmete erialaliitude asutaja ja juhatuste liige (nt Asjade Interneti MTÜ ja Eesti Krüptoraha Liit). 

Indrek Leppik on GLIMSTEDTi Eesti büroo partner, vandeadvokaat ja kohtuvaidluste kompetentsikeskuse juht, olles kohtuvaidluste lahendamisega tegelenud alates 1997. aastast ja omades selles valdkonnas rikkalikku kogemustepagasit. Indrek osaleb keerukate kohtuvaidluste menetlustaktikate väljatöötamisel ja klientide esindamisel peamiselt äri-, võla- ja haldusõigusega seotud kohtuvaidlustes. Indrek on saavutanud mitmes kohtuvaidluses oma kliendi jaoks eduka tulemuse läbi põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse, mille kaudu on tuvastatud klienti kahjustava õigusnormi põhiseadusevastasus. Indrek on edukalt esindanud krediidiasutusi, kindlustusseltse ja teisi erinevaid ettevõtjaid pretsedenti loovates ja suure väärtusega vaidlustes. Ühtlasi nõustab ja kaitseb Indrek kliente majandus- ja ametialaseid kuritegusid puudutavates vaidlustes.

Contact us

Ebbe Käo
turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 6141 800
E-post

Follow us