PwC: Üha enam rahvusvahelisi ettevõtteid eelistab erimeelsuste lahendamisel arbitraaži

Pressiteade

30. aprill 2013

 

Äriühingud eelistavad piiriülestes õigusvaidlustes arbitraaži kohtumenetlusele, näitab
PwC värske uuring. Näiteks ehitussektoris on 68% ettevõtete jaoks arbitraaž eelistatuim erimeelsuste lahendamise institutsioon.

Enam kui saja rahvusvahelise korporatsiooni seas läbi viidud PwC uuring näitab, et ettevõtted eelistavad rahvusvahelistes õigusvaidlustes arbitraaži kohtumenetlusele, eriti ehitus- ja energiasektoris. Arbitraaži peamisteks eelisteks muude menetlustega võrreldes tõid uuringus osalenud esile erialase oskusteabe, neutraalsuse, konfidentsiaalsuse ja otsuse jõustatavuse. Seevastu arbitraaži puuduste seas nimetati muude valikutega võrreldes kallimaid menetluskulusid, suuremat ajakulu ning ka ülemäärast suunatust kompromissidele, mis tegelikult kumbagi poolt ei rahulda.

Arbitraažikohtusse pöördumisel kasutavad ettevõtted praktiliselt alati ka advokaadibüroode õigusabi, ent kasvavaks trendiks on ka organisatsioonisisese oskusteabe suurendamine: kui 90% uuringus osalenuist oli ettevõttesisene juriidiline osakond, siis 49%-l ka õigusvaidlustele spetsialiseerunud meeskond. Partneri valikul on olulised nii vastava majandusvaldkonna ekspertteadmised kui ka arbitraaži-alane kogemus, mõningase ülekaaluga (45%:55%) viimase kasuks.

Uuringutulemusi kommenteerinud advokaadibüroo PwC Legal konkurentsi- ja energiaõiguse ekspert vandeadvokaat Kätlin Kiudsoo ütleb, et hetkel ei saa energia- ja ehitussektorites Eestis täheldada sellist märkimisväärset arbitraažimenetluse eelistamist tavapärasele kohtumenetlusele. Sellegipoolest, tulenevalt mõlema valdkonna väga spetsiifilisest seadusandlikust ja tehnilisest  regulatsioonist, on äärmiselt tõenäoline, et see on vaid aja küsimus, kui nimetatud valdkonnad – ehitus ja energia – hakkavad enam eelistama kohtusüsteemile just arbitraažimenetlust tulenevalt arbitraaži peamistest tugevustest, nagu viidatud uuringus ka välja toodud - erialane oskusteave, konfidentsiaalsus ja otsuse jõustatavus.

 

Taustaks

Loe uuringu Corporate choices in International Arbitration: Industry perspectives täisversiooni: http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/global-economy-watch-april-2013_1.pdf

PwC aitab organisatsioonidel ja üksikisikutel luua väärtust olulistes valdkondades. Meie ettevõtete võrgustiku 158 riigi enam kui 180 000 töötajat, neist ligi 125 Eestis, on pühendunud kvaliteetsete lahenduste pakkumisele audiitorteenuste ning maksu-, juriidiliste ja ärikonsultatsioonide alal.

 

PwC Legal tegutseb globaalses koostöövõrgustikus, mis ühendab üle 2000 õigusnõustaja enam kui 80 riigist. Meie tõeliselt rahvusvaheline haare võimaldab meil pakkuda õigusalast tuge oma Eesti büroo kaudu ka keerukate ning kümneid riike hõlmavate juriidiliste probleemide korral. Meie unikaalne kontseptsioon võimaldab osutada kõrgtasemelisi professionaalseid õigusteenuseid kiiresti ja efektiivselt, kombineerides neid vajadusel maksu, äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning audiitorteenusega.

 

Räägi kaasa enda jaoks olulistel teemadel ja loe lisa meie kohta www.pwc.ee ja www.pwclegal.ee.

Lisainfo: Kaire Lehtsaar, PwC turundusjuht, kaire.lehtsaar@ee.pwc.com  tel 614 1800