PwC: millal maksab Euroopa võlad?

Pressiteade

14. veebruar 2013

 

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi koguvõlg, mis hakkas hoogsalt suurenema majanduskriisi aastatel, on kasvanud juba 10 triljoni euroni, mis teeb üle 20 000 euro iga eurooplase kohta. Valitsuste algatatud kasinusprogrammid, mis on riigiti erineva intensiivsuse ja ajalise ulatusega , on kahtlemata vajalikud, ent ei paku kiiret leevendust.

PwC uuring Euroopa võlakriisi hetkeseisust näitab, et liikmesriikide hiiglasliku koguvõla viimine kokkulepitud tasemele (maksimaalselt 60% iga konkreetse riigi sisemajanduse kogutoodangust) võtab ka kõige optimistlikumate stsenaariumite kohaselt vähemalt kümme aastat. Valitsuste, finantssektori, muu ettevõtlussektori ja eratarbijate probleemid ja riskid on omavahel põimunud ning ühe valdkonna probleemid mõjutavad ka teisi.

„Nii näiteks võivad riigid eelarvedefitsiidi vähendamise eesmärgil otsustada tõsta maksumäärasid, mis omakorda võib panna eratarbijaid vähem kulutama, mis omakorda kahandab ettevõtlussektori tulusid ja toob endaga kaasa maksutulude ja potentsiaalselt ka tööhõive vähenemise“, kommenteeris uuringut PwC ärikonsultatsioonide osakonna juht Teet Tender.

 

  

Lisatud joonis annab ülevaate suuremate ja probleemsemate Euroopa Liidu riikide majanduse võtmenäitajate (SKT kasv, riigi- ja erasektori võlakoorem, eelarvedefitsiit, riigi võlakirjade tootlus ning tootlikkuse konkurentsivõimet näitav tööjõu ühikukulu) „tervisest“ skaalal punane-kollane-roheline, demonstreerides riikide vastuvõtlikkust eri valdkondade riskidele. Vaid Saksamaal on probleeme ainult ühes valdkonnas (riigi võlakoorem), murelastel aga on pigem probleeme peaaegu kõigis valdkondades.

  

Taustaks

Loe uuringu Paying Europe’s Debts täisversiooni aadressil: http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/paying-europes-debts-dec-2012_1.pdf

Tabelis olevate Eesti andmete allikad: www.stat.ee ja http://sdw.ecb.europa.eu/

PwC aitab organisatsioonidel ja üksikisikutel luua väärtust olulistes valdkondades. Meie ettevõtete võrgustiku 158 riigi enam kui 180 000 töötajat, neist üle 120 Eestis, on pühendunud kvaliteetsete lahenduste pakkumisele audiitorteenuste ning maksu-, juriidiliste ja ärikonsultatsioonide alal.

 

Räägi kaasa enda jaoks olulistel teemadel ja loe lisa meie kohta www.pwc.ee

  

Lisainfo: Kaire Lehtsaar, PwC turundusjuht