PwC: globaalse soojenemise pidurdumine on läbi kukkumas

Pressiteade

13. november 2013

 

PwC raport näitab, et suurriikide pingutused inimtegevusest põhjustatud globaalse soojenemise pärssimiseks on läbi kukkumas ning sajandi lõpuks võib inimkond seetõttu silmitsi olla kuni kuuekraadise keskmise temperatuuri tõusuga.

2008. aastal avaldatud esimeses globaalses kasvuhoonegaaside emissiooni uuringus tõdesid PwC eksperdid, et globaalse soojenemise jäämiseks sajandi lõpuks kahe kraadi piiresse, peaksid suurriigid vähendama oma CO2-emissiooni intensiivsust (suhtes SKP-ga) 3,5% aastas. Nelja aastaga on suudetud aga saavutada vaid 0,7% vähenemine (s.h G7 riigid -2,3% ja E7 riigid -0,4%) ning kaotatud aja kompenseerimiseks peaks siitmaalt suudetama oma CO2 emissiooni vähendada juba 6% aastas.

Eksperdid osundavad, et paljud tehnoloogilised arengud, millelt loodeti kliima soojenemise olulist aeglustamist, pole suutnud endale pandud ootusi täita. Tuumaenergeetika teeb vähikäiku, süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine (Carbon capture and storage) pole tuult tiibadesse saanud ning isegi kildagaasi laialdane kasutuselevõtt USA-s on kivisöe kasutamist teiste riikide energiatootmises (hinnalanguse tõttu) hoopiski suurendanud.

92% eelmisel aastal üleilmselt saavutatud CO2 emissiooni vähenemisest tuli PwC hinnangul säästlikuma elektritarbimise arvelt ning ainult 8% andis üleminek vähemsaastavatele energiaallikatele. Seni, kuni nafta ja kivisüsi moodustavad pea 2/3 elektri- ja soojatootmise toorainest, on raske uskuda globaalse soojenemise pidurdumist, tõdeb PwC raport.

Taustaks

Loe uuringu Busting the carbon budget. Low Carbon Economy Index 2013 täisversiooni: http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/low-carbon-economy-index-2013.pdf

PwC aitab organisatsioonidel ja üksikisikutel luua väärtust olulistes valdkondades. Meie ettevõtete võrgustiku 157 riigi enam kui 184 000 töötajat, neist 120 Eestis, on pühendunud kvaliteetsete lahenduste pakkumisele audiitorteenuste ning maksu-, juriidiliste ja ärikonsultatsioonide alal.

Räägi kaasa enda jaoks olulistel teemadel ja loe lisa meie kohta www.pwc.ee

Lisainfo: Kaire Lehtsaar