Rahastamisvahendite kasutamise võimalused.

11.02.2013

Head ajakirjanikud!


Rahandusministeerium ja AS PricewaterhouseCoopers Advisors tutvustavad neljapäeval, 14. veebruaril, uuringut, mis analüüsis 2014–2020 eurotoetuste perioodil erinevate finantsinstrumentide ehk rahastamisvahendite kasutamise võimalusi.


Rahastamisvahendid on  EL-i eelarvest täiendavuse põhimõttel rahastatavad tagastatavad toetused, mis võivad olla laenu, tagatise, omakapitali või mõne muu riskijagamisvahendi vormis. Vajadusel võib neid kombineerida ka toetusega (nt Kredexi korterelamu renoveerimislaen).


EL-i tasandil on mõistetud, et pelgalt tagastamatute toetuste jagamine ei ole jätkusuutlik ega kohati ka eesmärkide saavutamiseks efektiivne. Seetõttu on järgmiste aastate prioriteediks võetud suurendada struktuurifondide osakaalu, mis läbi erinevate tagastuvate instrumentide kaudu turule suunatakse ning mida hiljem on võimalik re-investeerida samas valdkonnas.


Kuivõrd suur proportsioon Eesti osast EL-i uue programmperioodi 5,9 miljardi EURi suurusest eelarvest suunatakse kohalikku majandusse just läbi struktuurifondide, siis omab rahastamisvahendite asjakohane rakendamine väga suurt mõju Eesti arengule.


Rahastamisvahendid võimaldavad eelkõige taaskasutada struktuurifondide vahendeid, rahastada erasektori kaasatuse tõttu toetatavaid valdkondi suuremamahulisemalt, aidata kaasa kohaliku finantsturu arendamisele ning panustada struktuurivahendite mõistlikule kasutamisele.


Perioodil oktoober 2012 - jaanuar 2013 läbi viidud uuring annab ülevaate, millistes valdkondades Eestis oleks võimalik rahastamisvahendeid kasutada ning mis on kasutamist mõjutavad tegurid.


„Rahastamisvahendite kasutamise laiendamine tähendaks, et Eesti ettevõtted ja majandus laiemalt asub jätkusuutlikkuse tõstmise teele. Riigi kiire arengu jätkudes ei pruugi me EL-i järgmisel eelarve perioodil olla enam „neto-rahasaajate“ seas, mistõttu on eriti oluline, et majandus asuks toetustest võõrdumise teele.“ (Teet Tender, AS PricewaterhouseCoopers Advisors)


Kava:
14.30 – 14.35 Rahandusminister JÜRGEN LIGI tervitus
14.35 – 15.20  AS PricewaterhouseCoopers Advisors’i uuringu tulemuste tutvustus. TEET TENDER, MARILI MÄNNIK, ERKI MÄGI
15.20 – 16.00 Senised kogemused avalikus ja erasektoris finantsinstrumentide rakendamisel ja mõtted tulevikuks (ANDRUS KIMBER, Keskkonnainvesteeringute Keskus; ANDRUS TREIER, Kredex; ARDO NÕMM, Maaelu Edendamise Sihtasutus; MARGUS UUDAM, Eesti Riskikapitali Assotsiatsioon;  SILLE PETTAI, Eesti Fondihaldurite Liit)
16.00 – 16.10 Edasised tegevused ja uuringu tulemuste rakendamine. MAGNUS URB, rahandusministeerium.
16.10 – 16.30 Arutelu ja küsimused
Seminar toimub 14. veebruaril kell 14.30 rahandusministeeriumi koolituskeskuse suures saalis, aadressil Suur-Ameerika 1. Osalemisest palume teada anda press@fin.ee

Loe lisaks: "Rahastamisvahendite kasutamise võimalused"