PwC suurendas konkurentide ees edumaad

Pressiteade

7. november 2013

 

Maailma juhtiva audiitor- ja nõustamisfirmade võrgustiku PricewaterhouseCoopers 30. juunil 2013 lõppenud majandusaasta käive Eestis ulatus ligi 7.5 miljoni euroni, kasvades aastaga 20%.

Audiitorkogu veebilehel (www.audiitorkogu.ee) avalikustatud läbipaistvusaruannete põhjal on PwC jätkuvalt Eesti suurim audiitor- ja nõustamisfirma, olles turuliider nii auditi- kui nõustamisteenuste osas. PwC auditeerib 75% Tallinna börsil noteeritud ettevõtetest ja ligi pooli avaliku huvi üksustest ettevõtteid. PwC kaubamärgi all tegutsevate ettevõtete kasvule andis tuntavalt hoogu advokaadibüroo PwC Legal asutamine, mis oma esimese majandusaasta lõpuks annab tööd pea 10 inimesele ning on jõudnud pooleteise aastaga Eesti 20 suurima advokaadibüroo hulka. Kokku töötas lõppenud majandusaastal PwC võrgustiku ettevõtetes Eestis keskmiselt 120 töötajat.

Eesti PwC juhi Ago Vilu sõnul võib 20% kasvu pidada erakordseks, eriti arvestades Eesti majanduse üldist seisu ning tihedat konkurentsi audiitorturul. „Oleme oma klientidele usalduse eest tänulikud ja püüame ka tulevikus seda õigustada.“

 

Taustaks

Vastavalt Audiitortegevuse seadusele on audiitorfirmad kohustatud igal aastal koostama läbipaistvuse aruande, milles avalikustatakse muuhulgas audiitorfirmade müügitulemused ja avaliku huvi üksustest klientide nimed. Avaliku huvi üksused on defineeritud Audiitortegevuse seaduse §13 ning nende hulka kuuluvad börsil noteeritud ettevõtted, krediidiasutused, kindlustusandjad ja muud väga suured ettevõtted (käibega üle 66 miljoni euro, varadega üle 33 miljoni euro ja üle 1000 töötaja).

Viited nelja suurema audiitorfirma läbipaistvusaruannetele:

http://www.audiitorkogu.ee/docs/LA_20122013_PricewaterhouseCoopers_AS.pdf

http://www.audiitorkogu.ee/docs/LA_20122013_Ernst_Young_Baltic_AS.pdf

http://www.audiitorkogu.ee/docs/LA_20122013_KPMG_Baltics_OU.pdf

http://www.audiitorkogu.ee/docs/LA_20122013_Deloitte_Audit_Eesti_AS.pdf  

Nelja suurema audiitorfirma käibed läbipaistvusaruannete põhjal (tuhandetes eurodes):

PwC

7 483

EY

5 764

KPMG

3 754

Deloitte

1 510

 

Nelja suurema audiitorfirma avaliku huvi üksustest auditiklientide arv läbipaistvusaruannete põhjal:

 

Lisainfo: Kaire Lehtsaar