PwC uuring: internetipõlvkond esitab tööandjaile uusi väljakutseid

Pressiteade

2. oktoober 2013

 

PwC globaalne uuring näitab, et „internetipõlvkonna“ tööalased eelistused ja väärtused ei eristu vanema põlvkonna omadest sel määral kui kiputakse arvama. Samuti ei pea enamus neist end erikohtlemise vääriliseks ning nende pühendumine tööle pole vanemate kolleegide omast väiksem

PwC globaalne uuring näitab, et aastatel 1980-1995 sündinud noored (ehk Y-generatsioon või internetipõlvkond) väärtustavad oma vanematest kolleegidest enam töösuhte paindlikkust ja isiklikku vaba aega, ent vastupidiselt levinud arvamusele ei pea internetipõlvkond end erikohtlemise vääriliseks ning nende pühendumine tööle ei ole vanemate kolleegide omast väiksem.

Internetipõlvkonna tööalaste eelistuste seas domineerivad sotsiaalsed vajadused. Kui vanema põlvkonna jaoks on võtmetähtsusega kontroll oma tööprotsessi üle, arenguvõimalused ja töötasu suurus, siis alla 33-aastased väärtustavad töösuhtes enim meeskonnatunnet, paindlikkust ja tunnustust.

Oodatult on noorem põlvkond infotehnoloogiaga rohkem sina peal ning eeldab ka tööandjatelt selle võimaluste maksimaalset ärakasutamist, samuti on noorte maailmapilt globaalsem ja ootused rahvusvahelise karjääri osas suuremad. Märkimisväärseks erinevuseks X- ja Y-generatsiooni vahel on aga viimaste suurem avatus traditsiooniliselt konfidentsiaalseks peetavates valdkondades: näiteks on internetipõlvkonna hulgas pea poole rohkem (43% vs 24%) neid, kes on kolleegidega jaganud infot oma töötasu kohta.

Uuringut kommenteerinud PwC juhatuse liige, juhtivaudiitor Eva Jansen-Diener tõdeb, et mida suuremat lisaväärtust ettevõte loob, seda kriitilisema tähtsusega on töötajate kvaliteet ja pühendumus. Sõda talentide pärast käib juba ammu ning tippjuhtidel tasub pühendada aega ja energiat, et mõista, mis nende töötajaid motiveerib ja mis häirib, seejuures silmas pidades, et personalijuhtimises on harva lahendusi, mis sobivad kõigile ja igas olukorras. „Eesti PwC töötajaskonnast moodustavad Y-generatsiooni liikmed tänaseks juba kaks kolmandikku, seetõttu on noorte superstaaride loova energia rakendamine ja innustamine meile igapäevaseks väljakutseks ning noorte vajaduste rahuldamine ja ootuste täitmine nõuab organisatsioonilt täiendavat paindlikkust,“ ütleb Eva Jansen-Diener.

 

Taustaks

Koostöös University of Southern California ja London Business School’iga läbi viidud võrdlevas uuringus PwC’s NextGen: A global generational study osales üle 44 000 professionaali 18 riigist. Loe uuringu kokkuvõtet: http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/nextgen_summary_final_3.pdf

Y-generatsioon (ka millenniumilapsed või internetipõlvkond) on kokkuleppeline termin, millega tähistatakse X-generatsioonile (ka MTV-põlvkond jpt) ajaliselt järgnenud demograafilist rühma, kes on tööturule sisenenud käesoleval sajandil, vaatlusaluses uuringus sünniaastatega vahemikus 1980-95.

PwC aitab organisatsioonidel ja üksikisikutel luua väärtust olulistes valdkondades. Meie ettevõtete võrgustiku 157 riigi enam kui 184 000 töötajat, neist ligi 125 Eestis, on pühendunud kvaliteetsete lahenduste pakkumisele audiitorteenuste ning maksu-, juriidiliste ja ärikonsultatsioonide alal.

 

Räägi kaasa enda jaoks olulistel teemadel ja loe lisa meie kohta www.pwc.ee

Lisainfo: Kaire Lehtsaar