PwC: perefirmadel on ärimaailmas unikaalne roll

Pressiteade

27. november 2012

 

Perefirmade juhtimine on korporatiivsete ettevõtetega võrreldes kiirem, paindlikum ja väärtuspõhisem ning perefirmad näevad kaugemale hetkekasudest ja –probleemidest, näitab PwC globaalne uuring. Kuigi perefirmade osa SKT-s ja tööhõives on märkimisväärne, on nad oma suhtelise väiksuse tõttu „suure äri“ varjus ning valitsused ei kipu majanduspoliitikas nendega eriti arvestama.

Äsja avaldatud PwC globaalne perefirmade uuring, mille käigus küsitleti 28 riigi ligi kahe tuhande perefirma juhte, näitab et perefirmad, vastandina tänapäeva närvilise, kiirele kasumile orienteeritud ärimaailma peavoolule, esindavad „kannatlikku kapitali“, mida teenitakse jätkusuutlikul moel ning investeeritakse pikemat perspektiivi silmas pidades. Selline suhtumine aitab ka tugevdada majanduse jaoks nii hädavajalikku stabiilsust.

Perefirmasid peetakse, nii oma suhtelise väiksuse, kui ka juhtide suurema ettevõtlikkuse tõttu paindlikumateks ja kiiremateks kasutama ära turgudel avanevaid uusi ärivõimalusi. Samuti on perefirmad oma ärifilosoofialt kliendikesksemad ja usaldusväärsemad.

Perefirmade tüüpilisteks nõrkusteks aga on suhtelisest väiksusest tulenevad nõrgem konkurentsivõime, ebapiisavad oskused mõnes olulises juhtimisvaldkonnas, ent samuti ka üleminekuprobleemid juhtimise üleandmisel ühelt põlvkonnalt teisele. Enamikes riikides on valdav osa perefirmade juhtidest ka arvamusel, et võrreldes nende poolt ühiskonnale loodava väärtusega saadakse riigilt vastu liiga vähe või üldse mitte.

Uuringut kommenteerinud Eesti PwC ärinõustamisüksuse juht Teet Tender ütles, et peamiselt eristab perefirmat korporatiivsest ettevõttest tugevam tunnetus, et äri arendatakse ja riske võetakse omaenda raha arvel. „See paneb mõtlema ja otsustama mõneti ettevaatlikumalt ning kindlasti pikemast perspektiivist lähtuvalt.“

 

Taustaks

Uuringus Family firm: A resilient model for the 21st century käigus küsitleti 28 riigi ligi 2000 perefirma juhte. Uuringu metoodika mõttes käsitletakse perefirmana äriühingut, mille enamusosalus kuulub eraisikule, kes kas ise või kelle mõni pereliige osaleb selle ühingu juhtimises.

Loe lisainfot www.pwc.com/fambizsurvey ja uuringu täisversiooni http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/family_business_survey.pdf

PwC aitab organisatsioonidel ja üksikisikutel luua väärtust olulistes valdkondades.
Meie ettevõtete võrgustiku 158 riigi üle 180 000 töötaja, neist ligi 120 Eestis, on pühendunud kvaliteetsete lahenduste pakkumisele audiitorteenuste ning maksu-, juriidiliste ja ärikonsultatsioonide alal.

Räägi kaasa enda jaoks olulistel teemadel ja loe lisa meie kohta www.pwc.ee

Lisainfo: Kaire Lehtsaar, PwC turundusjuht