Täna avatav maksundusalaste uurimuste konkurss toob juba 14-ndat aastat järjest andekaid noori Eesti maksukeskkonna arendamise juurde.

Pressiteade

8.11.2012

 

Eesti Maksumaksjate Liit, PwC ja Raidla Lejins & Norcous kuulutavad täna avatuks juba 14. aastat järjest toimuva maksundusalaste uurimuste konkursi. Jagamisele läheb 3000 euro suurune auhinnafond, lisaks veel hulk eriauhindu. Konkursi eesmärk on ärgitada andekaid noori mõtlema maksusüsteemi mõju ning edutegurite üle, et anda tulevikus oma panus kogu Eesti majanduskeskkonna atraktiivsemaks muutmisel.

Osalema on oodatud kõik tudengid, kes oma eriala raames maksundust õpivad, olenemata õppevormist. Konkursil osalemiseks tuleb uurimustöö esitada hiljemalt 15. juuniks 2013. Täpsemalt konkursil osalemise kohta saab lugeda aadressilt www.maksumaksjad.ee.

Erki Uustalu, Maksumaksjate Liidu Fondi juhataja kommenteeris: “Eelmisel aastal esitati konkursile rekordarv töid, kokku 35, mis näitab, et huvi maksusüsteemi kohta on tudengite seas kasvanud.” Uustalu sõnul on varasemate uurimuste teemade ring olnud väga mitmekülgne. Tunnustust on pälvinud tööd nii siirdehindade, käibe- ja tulumaksu aga ka tolliõiguse, aktsiisimaksude ja paljudel muudel teemadel.

Villi Tõntsoni, PwC maksuosakonna juhi sõnul võiks taolisi konkursse olla Eestis veelgi rohkem. Villi Tõntson lisas, et Eesti maksusüsteem tervikuna on küll OECD riikide seas 14. kohal, ent on iga aastaga järjest langenud. On selge, et Eesti kõrget maksukoormust tasakaalustab lihtne ja ladusalt toimiv maksude administreerimise süsteem. Kui aga hinnavahe järjest suuremaks käriseb, seab see äri tegemise Eestis kehvemasse konkurentsiolukorda. Meie peamine eesmärk ongi selle konkursiga panna üha rohkem noori mõtlema lahendustele, mis oleksid meie riigile tulevikus väärtust loovad ning aitaksid meie maksureitingu taas tõusuteele.“

 

Täpsem info konkursil osalemise kohta:

Osalemistingimused

  • Konkursile esitatud töö peab olema otseselt või kaudselt maksundusega seotud.
  • Esitatud töö võib olla nii õpingute raames valminud kui ka spetsiaalselt konkursile kirjutatud uurimus. Töö ei tohi olla varem avaldatud.
  • Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles, hiljemalt 15. juuniks 2013 elektronpostiga aadressile: voistlus@maksumaksjad.ee.
  • Tööle tuleb lisada andmed töö esitaja ja töö kohta (õppeasutus, pealkiri, juhendaja, kaitsmise või valmimise aeg jms).

 

Auhinnad

Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad. Konkursi tulemused tehakse avalikult teatavaks. Parimate tööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad.

 

Auhinnafond on 3000 eurot

 

- Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile. Teiste tähelepanuväärsete tööde autoritele antakse ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ja EML maksualaseid publikatsioone.

Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja.

Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 2013. a sügisel.

Informatsioon varasemate aastate võitjate ning auhinnatud tööde teemade kohta leiab EML

kodulehelt: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=32.

 

Konkursi toetajad:

 

* PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele.

 

** Raidla Lejins & Norcous (www.rln.ee) on Eesti üks suuremaid täisteenust pakkuvaid advokaadibüroosid, kelle põhivaldkonnaks on ka nõustamine maksuõiguse valdkonnas. Büroo kuulub koos Läti, Leedu, Soome ja Rootsi partnerbüroodega Põhja- ja Baltimaade suurimasse RR Alliance ühendusse, mille rahvusvaheline, enam kui 250-l advokaadil tuginev meeskond on läbi aastate olnud regiooni kaalukamate tehingute ja vaidluste põhinõustaja. Büroo maksuosakond on läbi aastate pälvinud ka juhtivate õigusteenuste uuringufirmade kõrgeima, I kategooria tunnustuse.

 

Eesti Maksumaksjate Liit (www.maksumaksjad.ee) on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja "MaksuMaksja" ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.

 

Lisateave:

EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007

SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu, tel 53449239