PwC uuring kinnitab: Eesti tugevused on madal korruptsioon, lihtne maksusüsteem ja elanikkonna aktiivsus

Pressiteade

14. september 2010

 

PwC makromajanduse analüütikute värske uuring võtab kokku Kesk- ja Ida-Euroopa riikide arengud viimase seitsme aasta jooksul, s.o alates Euroopa Liiduga liitumise „esimesest lainest“. Eesti ei suuda küll teisi regiooni riike edestada majanduskasvu kiiruse või rahvusliku rikkuse suurusega, ent oleme tublil esikohal nii madala korruptsiooni, maksusüsteemi lihtsuse kui elanikkonna aktiivse osalemise poolest tööturul. Eestlased on ka aktiivsed ja edukad eurorahastamise taotlejad.

Möödunud nädala lõpul Krynica Zdroj’s (Poola) toimunud 21.-sel Kesk- ja Ida-Euroopa majandusfoorumil avaldatud PwC raport annab mitmekülgse ülevaate piirkonna 10 Euroopa Liitu kuuluva[1] ja 8 mittekuuluva[2] riigi majandusest, kaubandusest ja tööturust kuni eurorahade kasutamiseni.

Oodatult ei näita raport Eesti kuulumist „uue Euroopa“ riikide esikolmikusse ei sisemajanduse kogutoodangult inimese kohta ega ka majanduskasvu kiiruselt. Samavõrra ootuspärane on Eesti liidripositsioon maksusüsteemi lihtsuse ja kasutajasõbralikkuse ning internetikasutuse vallas. Positiivsete üllatustena torkab silma meie riigi teistest oluliselt madalam korruptsioonitase, mis on täiesti võrreldav Lääne-Euroopa keskmisega ning ka teistest riikidest kõrgem täisealise elanikkonna osalus elukestvas õppes (mis uuringu koostajate metoodika kohaselt väljendab aktiivses osaluses tööturul).

Uuringu Euroopa Liidu toetusfondides osalemist analüüsivas osas tõstetakse esile Eesti aktiivsust rahastamistaotluste esitamisel ja esitatud taotluste edukuse määra osas: taotluste suhtarvult oleme uue Euroopa riikidest Sloveenia järel teisel kohal, heaks kiidetud taotluste suhtarvult, aga selgelt esimesed.

 

Taustaks

Uuring Competition, Cooperation and European Solidarity: Central and Eastern Europe 2004-2011 on koostatud Poola PwC makromajanduse spetsialistide meeskonna poolt vaatlusaluse regiooni statistikaametite ja keskpankade ning mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide (EBRD, IMF, Maailmapank jt) andmete alusel. Uuringu täisversiooni loe: http://www.pwc.com/pl/en/publikacje/konkurencja-wspolpraca-solidarnosc-europejska.jhtml

PwC (www.pwc.com ) on juhtiv avalikule ja erasektorile professionaalseid ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon. Kasutades 151 riigis töötava rohkem kui 163 000 inimese teadmisi ja oskusi, aitab PwC oma klientidel luua väärtust, suurendada usaldust ning anda turule tõeseid sõnumeid oma tegevuse kohta. Eesti PwC’s töötab üle 100 oma ala professionaali.

 

Lisainfo: Ebbe Käo, PwC turundusjuht

[1] Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Sloveenia
[2] Venemaa, Ukraina, Valgevene, Horvaatia, Serbia, Bosnia, Makedoonia, Türgi