Artiklid

View this page in English

Uuring: Eesti riigil pole aimugi oma teenuste keerukusest

PwC uuringust selgus, et sageli pole riigil avalike teenuste pakkujana aimugi, kui keeruline tema teenus tarbijale on.

Maksuhalduri samm ausama ettevõtluskeskkonna trepil

Maksuhaldur on astunud sammu ausama ettevõtluskeskkonna trepil, hindab PwC maksuosakonna juht Hannes Lentsius maksuameti sellest kuust käivitunud maksukohuslaste andmete avalikustamise mõju.

Panditulumaksu vigade parandus

Valitsuse plaan takistada kasumite varjatud väljaviimist on õige, aga teostus jätab kõvasti soovida, kirjutab PwC maksuosakonna juht Hannes Lentsius.

Ago Vilu: olgu kasumimaks suur või väike, halduskoormust suurendaks see ikka

PwC Eesti vastutav partner Ago Vilu ütleb, et kuigi traditsioonilise kasumimaksu kehtestamine mõjuks hästi tema juhitava ettevõtte ärimahule, on ta siiski ühes paadis nende ettevõtjatega, kes sellist maksu ei poolda. PwC uuringu raames küsitletud ettevõtjate hulgas oli neid 65%.

Suur liitumine: PwC Legal tuleb mängulauale kõigi malenditega

Aprilli alguses liigub lõviosa advokaadibüroo Glimstedt advokaatidest ja juristidest PwC Legal Eesti büroo alla, tõstes viimase kohalike suurimate advokaadibüroode ja ärinõustajate nimistusse.

Noor tuleb maa peale tagasi tuua

Ametikooli läbinud kõrge enesehinnanguga spetsialistist on ühiskonnal rohkem kasu, pakub PwC juhtivaudiitor Kristiina Veermäe.

Eesti peenhäälestus või Läti eksperimenteerimine – mida juhid eelistaksid?

PwC tutvustas Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumil järjekordse, arvult juba 20nda üleilmse tippjuhtide uuringu ’PwC Global CEO Survey’ tulemusi, mille käigus küsitleti seekord 1379 tippjuhti 79 riigist. Samaaegselt globaalse uuringuga viisime küsitluse läbi ka kolme Balti riigi tippjuhtide seas, millele vastas kokku 321 tippjuhti, sh 93 Eestist, 123 Lätist ja 105 Leedust. Kui globaalse uuringu tulemused seekord põrutavaid üllatusi ei pakkunud, siis Baltikumi tippjuhtide vastustest koorus välja nii mõndagi mõtteainet.

Mõistusevastane ja kurb

Tavaliselt seisavad valitsused oma riigi konkurentsivõime tugevdamise eest ja mitte keegi ei püüa oma tugevusi nõrgestada, avaldab Maris Lauri oma blogis PwC iga-aastasele globaalse tippjuhtide uuringule viidates valitsuse vastupidise majanduspoliitika üle imestust.

Lama natuke, äkki läheb üle!

Leba natuke ja läheb üle. See mõttetera pädeb hästi juhtudel, kui sa päris hästi ei tea, mis sa teha tahad. See ongi ettevõtja Jussi Pärnpuu soe soovitus koalitsioonile.

Aastaaruande koostamine – valmis olla, läks!

Ettevõtetel avaneb sel aastal reaalne võimalus uue seaduse alusel aruandeid esitada.

Hellitame välismaalasi maksusoodustusega?

Uus valitsuskoalitsioon on oma maksupoliitilisi lubadusi püüdnud näidata ebavõrdsust vähendavate, majandust soodustavate ning läbimõeldutena. Ettevõtja kulu suurendavate tööjõumaksude, aktsiiside ja pangamaksu kõrval tundub ettevõtte tulumaksumäära langetamine regulaarsetelt dividendimaksetelt 14%-le esmapilgul positiivse uudisena. Küllap ootab mõnigi ettevõtja aastat 2018, mil peaks jõustuma maksumäära langetamine.

Advokaadibüroo võttis riigi kaubandusesindaja üle

Eksportijate meelehärmiks oktoobris ootamatult Shanghaist koju kutsutud kaubandusesindaja Priit Martinson nõustab alates sellest nädalast Hiinas rahvusvahelise konsultatsiooni- ja audiitorfirma PricewaterhouseCoopersi (PwC) Kesk- ja Ida-Euroopa kliente.

John Stuttard: kaks kuud hiljem – Suurbritannia ja Euroopa Liit pärast Brexitit

Endine London City linnapea ja nõustamisfirma PricewaterhouseCoopers juhtivpartner Sir John Stuttard kirjutab, miks jäävad Suurbritannia ja Euroopa Liit tõenäoliselt väga lähedasse ühendusse ka siis, kui vormiliselt «Brexit tähendab Brexitit».

IFRS-i kasutamine annab kvaliteedimärgi

2003. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega anti kõikidele äriüksustele võimalus valida kahe finantsaruandluse raamistiku vahel nii konsolideeritud kui ka konsolideerimata finantsaruannete koostamisel.

Andmekaitsemäärus – mis see on ja mida tähele panna?

Tänavu kevadel võeti vastu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (ingl General Data Protection Regulation), mis toob kaasa viimase kahekümne aasta suurima muutuse isikuandmete kaitse valdkonna reguleerimises. Artiklis anname ülevaate, mida määrus endast kujutab ja millises suunas võiks määruse jõustudes mõelda.

Millised spordikulud muutuks maksuvabaks?

PwC maksueksperdid selgitavad, millised töötaja spordi- ja tervisekulud täpsemalt plaanitakse tulu- ja sotsiaalmaksust vabastada ja kui suures ulatuses.

Ago Vilu: enne jaaniõhtut Brexitist

Samal ajal kui enamik eestlasi istub ümber jaanilõkke ja õhtu suurimaks mureks on, kust leida selge grupijuht, närivad pankurid, investorid ja poliitikud üle kogu maailma ootusärevuses küüsi – milline saab olema Brexiti referendumi tulemus ja kuidas sellele reageerivad finantsturud?

Global businesses moving from shareholder to stakeholder model

PwC’s recent Global CEO Survey drew attention to a fundamental shift in how CEOs are perceiving their metrics of success and the impact of their businesses: 84% of respondents said that their business is expected to address wider stakeholder needs.

Milline rikkumine annab õiguse lõpetada tööleping ette hoiatamata?

Väikefirma töötaja kasutab tööandja krediitkaarti isiklike ostude eest tasumiseks. Palgapäeval hüvitab ta tööandjale tekitatud kulud. Kuigi tööandja ei ole krediitkaardi kasutamise reegleid kehtestanud, leiab ta, et töötaja on tööandja usaldust kuritarvitanud ja lepingut oluliselt rikkunud ning ütleb töölepingu üles.

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

PwC maksuosakond tegi põhjaliku ülevaate aprillis jõustunud tulumaksuseaduse muutmise seadusest, millega võeti üle Euroopa Liidu ema- ja tütarühingute maksustamise direktiivi muudatused. Mida peab silmas pidama ja mis ajast seadus rakendub?

Noorte kaasatus tööjõuturule on Eesti kasutamata potentsiaal

PwC analüüsis hiljuti erinevate OECD liikmesriikide suutlikkust kasutada majanduse arengus noorte inimeste potentsiaali, avaldades tulemused n.n Noore Töötaja Indeksina (Young Worker Index). Uuringu aluseks võeti riikide erinevad statistilised näitajad aastatel 2006 -2014, ja eesmärgiks oli muuhulgas hinnata kasutamata potentsiaali pikemas perspektiivis ja selle mõju majandustele.

Majanduskuritegevus ei näita kahanemise märke

Hiljutine teade, et keskkriminaalpolitsei tõstab majanduskuritegude uurimise lävendi 80 000 euroni, elavdas diskussiooni teemal, mil määral peab ettevõtja end ise kelmide eest kaitsma ja kuivõrd võib ta loota riigi abile. PwC hiljutise uuringu andmetel on viimase kahe aasta jooksul majanduskuritegevuse ohvriks langenud enam kui kolmandik maailma ettevõtetest ja organisatsioonidest. Neist iga seitsmes kandis kahju enam kui miljon dollarit. Peaaegu pooled uuringus osalejaist arvasid seejuures, et kohalikul politseil puudub võimekus majanduskuritegevust vajalikul määral tõkestada.

Äriseadustiku muudatuste mõju kasumi jagamisele

Äriseadustikus tehti 2015. aastal mitmeid muudatusi, millel on ka mõju 2015. a majandusaasta aruande alusel kasumi jagamisele ja aruande esitamisele.

Naistepäeval, mitte ainult lilledest

Rahvusvahelise naistepäeva puhul avalikustas PwC uuringu naiste positsioonist tööjõuturul OECD riikides. 33 maailma edukaima riigi võrdluses võib Eesti 22. kohta pidada üldse mitte halvaks. Oleme üsna võrdsel tasemel Austria ja Hollandiga, edestame Tšehhit, Iirimaad, Itaaliat ja Jaapanit, ehkki jääme küll maha Poolast ja Saksamaast. Rääkimata Põhjamaadest, mis on kõik edetabeli tipus. Häbeneda poleks nagu midagi. Viiest kategooriast neljas oleme OECD keskmisest paremad: naiste osalus tööturul, meeste ja naiste tööhõive määra erinevus, naiste töötuse määr ning täistööajaga töötavate naiste hulk.

Andmekaitse ajapomm tiksub!

Kaaludes oma organisatsiooni kliendiandmete hoiustamise ning käitlemise reeglite vastavust uue ELi andmekaitse määrusega, ei pea omanik ja juht enam küsima: kas see teema minu ettevõtet ka mõjutab. Vastus on: jah, see mõjutab kõiki Euroopa inimeste (sh oma töötajate) isikuandmeid koguvaid ettevõtteid ja organisatsioone. Samuti pole tarvidust küsida, kas on reaalne, et keegi mittevastavust ka kontrollib: jah, kontrollib küll ning sisse on seatud isegi krõbedad, ettevõtte käibega seotud trahvid.

Millisel ettevõttel ja kahel inimesel on Oscarite jagamisel eriti kandev roll?

Hollywood ei ole just tuntud selle poolest, et seal suudetakse hoida saladusi. Staaride alasti pildid lekivad tihti ning filmi „Mees, kes jäi ellu" (The Revenant) võis veebist leida juba mitu päeva enne, kui see kinodesse jõudis. Kuidas on siis võimalik, et Oscari võitjad kunagi enne suurt õhtut avalikuks ei ole tulnud. Seda selgitab Bloomberg.

PwC: global CEO’s need to accept the uncertainties as new normal

Global CEO Survey, the results of which were published in January at the Davos’ World Economic Forum by the audit and consultancy firm PwC, indicates that today’s CEOs face a business environment that’s becoming increasingly complicated to read and adapt to. Seven years on from the global financial crisis, the business landscape still hasn’t really returned to what it was. In fact, the level of worry is higher today than at any point in the past five years.

Kingitus kõige nõrgemale

2015. aasta lõpus tegi riik kümnetele tuhandetele ettevõtjatele kingituse halduskoormuse vähendamisega, võttes vastu uue raamatupidamise seaduse, mille kohaselt võivad mikroettevõtjad alates järgmisest aastast oma raamatupidamise aastaaruandes esitada andmeid vaid äärmiselt minimaalses mahus.

Uute kasvuallikate otsingul

Äsja alanud Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 18. PwC maailma tippjuhtide uuring (PwC Global CEO Survey), mille käigus küsitleti üle 1300 tippjuhi 77 riigist. Samaaegselt ka Eesti juhtide seas läbiviidud küsitluse tulemused on seekord murettekitavamad, kui eelmistel aastatel.

Iga IT-investeering peab andma rahas mõõdetavat tulu

Olemuslikult tehakse investeeringuid tulevase kasu saamise eesmärgil, see tähendab, et iga investeering peab tooma kas otsest (rahalist) või kaudset (rahaline võit läbi efektiivsuse kasvu vms) kasu. Selle loogika vastu ei tohiks eksida ka ettevõtete IT-investeeringute puhul.

Eesti IT-arengus kõrgel kohal, sihib veelgi kõrgemale

Maailma Majandusfoorum ja INSEAD on juba üle kümne aasta lisanud oma iga-aastasele ülemaailmse infotehnoloogia raportile ka riikide IT-arengu edetabeli (Network Readiness Index), milles hinnatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) mõju erinevate riikide majandustele ja kogukondadele ning selles peituvat tulevikupotentsiaali.

OECD maksualgatus tõstab Eesti maksusüsteemi uuesti rambivalgusse

Euroopa maksukeskkond on muutumas. Üleelatud finantskriis ning aeglaselt taastuv majandus on survestanud Euroopa riikide poliitikuid ja maksuhaldureid otsima võimalusi suurendamaks maksulaekumisi. Samuti on viimasel ajal ajakirjanduse tähelepanu alla sattunud rahvusvaheliste suurkontsernide maksuplaneeringud.

Mikroettevõtted piiriüleseks: võimalus ka Eesti IT-äridele

Veel hiljuti domineerisid suures äris globaalsed korporatsioonid, mastaabiefekt andis konkurentsieelise ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) jaoks oli tegutsemine koduturul lihtsam ning tihti sageli ka ainus võimalus. Digitaalse majanduse võidukäik on seda olukorda dramaatiliselt muutnud. Täna võib põhimõtteliselt pea iga ettevõtja müüa tooteid ja teenuseid kõikjal maailmas, sõltumata oma finantspositsioonist, töötajate arvust või isegi tootmisvõimsusest.

Andmekaitse: kirvega automaatrelvade vastu?

PwC on juba üle 15 aasta läbi viinud ülemaailmset infoturbe uuringut (The Global State of Information Security®), mõistmaks, milliste vahenditega ettevõtted ja organisatsioonid küberkuritegevuse vastu võitlevad ning millised on parimad meetodid oma elektrooniliste andmete kaitsmiseks. Tänavu osales uuringus ligi 10 000 tipp-, finants- ja IT-juhti rohkem, kui 115 riigist.

Klaas on siiski pooltäis …

PwC on juba ligi 20 aastat viinud läbi üleilmseid tippjuhtide uuringuid, mis võimaldavad heita pilku ettevõtluskeskkonna ja majanduse arengule läbi ettevõtja silmade. Äsja Davosi majandusfoorumil avalikustatud uuringus osales tänavu üle 1300 tippjuhi 68 riigist. Samaaegselt viisime läbi ka analoogse küsitluse Eesti juhtide seas, kelle arvamustest jäi kõlama, et teatavast ebakindlusest hoolimata võib „klaasi“ siiski näha pigem pooltäis kui pooltühjana.

Maailma tööstussektori arengud tippjuhtide silme läbi

Värskelt avaldatud PwC maailma tippjuhtide uuring andis taaskord võimaluse võrrelda erinevate majandusharude ettevõtjate tulevikuootusi nii enda ettevõtte, oma tööstusharu kui ka kogu maailmamajanduse kasvu osas, samuti vaagida sarnasusi ja erinevusi hinnangute osas riskidele ja võimalustele.

Energiaäri jõudmas murdepunkti

Värskelt ilmunud PwC iga-aastane maailma energiasektori uuring tõdeb, et elektritootmise ja -ülekande ärivaldkonnad seisavad suurte muutuste lävel. Uued tehnoloogiad ja energiaallikad vähendavad oluliselt sõltuvust maagaasist ja naftast ning seavad traditsioonilise ärimudeli tuleviku küsimärgi alla. Enamik energiaettevõtetest näeb muutustes siiski pigem võimalust kui ohtu.

Ajad pole enam endised – ka valitsuste jaoks

Enamik nõukogude ajal koolis käinud eestlastest tõenäoliselt mäletab ajalootundidest marksistlik-leninistliku definitsiooni revolutsioonilise situatsiooni kohta, mis tekib siis, kui valitsevad klassid ei saa ja valitsetavad ei taha elada endist moodi.

Uued RTJ-id võivad mõjutada ettevõtte finantstulemust

Lähenev aastavahetus on enamike raamatupidajate-finantsjuhtide jaoks ka teetähiseks ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel. Seega ongi nüüd sobiv hetk meenutada uusi Raamatupidamistoimkonna juhendeid (RTJ), mis on kohustuslikud küll juba alates 01.01.2013, ent audiitori praktika näitab, et uute juhendite rakendamisega kiputakse ikka jääma pigem viimasele minutile.

Ettevõtte siseaudit: üks kõigi ja kõik ühe eest!

Nagu kolm musketäri, kes pidid hakkama saama ohtude, riskide ja teadmatusega, peavad ka tänapäeva ettevõtted arvestama, et muutuvad ja etteaimamatud turud ning poliitilised regulatsioonid on igapäevane reaalsus.

PwC: Meedia- ja meelelahutustööstuse tormiline areng ei näita aeglustumise märke

Meedia- ja meelelahutuse tarbimises on viimase viie aastaga paljugi muutunud: plahvatuslikult on kasvanud inimeste arv, kellel internet on igal hetkel käeulatuses ning ka sisu poolest tuleb valikuvõimalusi aina juurde.

Tuleviku suunad tarkvara hinnastamisest

Üleminek traditsiooniliselt tarkvaralitsentside müügilt tarkvarale kui teenusele (SaaS - („Software as a Service“)) võib paljude asjatundjate hinnangul endast kujutada tehnoloogiasektori jaoks kõige dramaatilisemat ja traumaatilisemat murrangut pärast tarkvara „lahtisidumist“ riistvarast rohkem kui neli aastakümmet tagasi.

Pikaajaline kulusääst ja toimiv laadimisvõrgustik on elektriautode osakaalu suurenemisel võtmetähtusega

Laadimisjaamad ja akude vahetamiskohad (battery swap) on kõige olulisemad eeltingimused jätkusuutliku elektriautode infrastruktuuri arendamisel, selgub PwC värskest elektriautode tuleviku-uuringust, kus osales üle kahesaja auto-, energia- ja tehnoloogiatööstuse ning haridus-, finants- ja valitsussektori eksperdi 34 riigist. Uuringu kohaselt moodustab hübriid- ja elektriautode turuosa 2020. aastal maailmas 6,3 protsenti.

E-teenus olgu mulle kättesaadav igal ajal ja igal pool ning minu valitud seadme abil

Eesti parima e-teenuse konkursi raames kutsutakse ettevõtjaid ja avalikku sektorit üles arendama uusi kasulikke ja kasutajasõbralikke e-teenuseid, millega võiksime maailmas teiste riikide seast eredalt välja paista. Palju on räägitud sellest, milline on hea e-teenus või pigem, mida hea e-teenus ei ole. Tuhandeid e-teenuseid loonuna oleme sageli seisukohal, et meie, eestlased, oskame luua parimaid e-teenuseid. Kas aga iga loodud teenuse üle võime uhked olla?

Eesti tippjuhid Euroopa ametivendadest optimistlikumad

Tänavusel Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 16. PwC maailma tippjuhtide iga-aastane uuring (PwC Global CEO Surve). Traditsiooniliselt on uuringu üheks olulisemaks küsimuseks, kui tõenäoliseks peetakse oma ettevõtte käibe kasvu eeloleval aastal. Optimism kasvu osas on keskmisest oluliselt madalam just Lääne-Euroopas ja USA-s, ning näiteks Eesti jaoks olulisimal turul Skandinaavias.

Neljanda võimu transformatsioon

Vähe on neid majandusharusid, kus klient oleks rohkem kuningas kui meedia- ja meelelahutusäris, näitab PwC globaalne valdkonna tippjuhtide uuring. Tarbijate ootused ja vajadused on pidevas muutumises ning ettevõtetel raske nendega sammu pidada – ometigi eristab suuresti just ootustele vastamise võime võitjaid ja kaotajaid.

Tippjuhid maadlevad segaste aegadega

Jaanuari lõpus toimunud Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 16. PwC maailma tippjuhtide iga-aastane uuring (PwC Global CEO Survey), mille käigus küsitleti seekord kokku 1330 tippjuhti enam kui 60 riigist. Samaaegselt globaalse uuringuga palusime tänavu sarnastele küsimustele vastata ka Eesti tippjuhtidel ning saime 85 vastust. Seekordse uuringu tulemusi iseloomustab maailmamajanduse jätkuv vindumine. Kuigi suurt katastroofi hetkel ei ennustata, pole ka valguskiired kriisitunneli lõpus sugugi mitte eredamalt paistma hakanud. Segased ajad tuleb lihtsalt parimal võimalikul viisil kuidagi üle elada.

Eesti majandusülevaade

Eesti majandus kasvas eelmise aasta kolmandas kvartalis 3.5 protsenti, mis Euroopa kontekstis oli väga tugev näitaja. Euroopa Liidu majandus tervikuna langes nii eelmise aasta teises kui ka kolmandas kvartalis. Majanduslanguse põhjustajateks olid seejuures peamiselt just eurotsooni riigid, suurematest Itaalia ja Hispaania ning väiksematest Kreeka, Portugal ja Küpros.

Kas Eesti ettevõtete konkurentsivõime on ohus?

Eurostati andmetel kasvasid Eesti III kvartali tööjõukulud Euroopas kõige kiiremini. Millised järeldused võiksime sellest teha?

Lootusetu nõude käibemaks

Praeguse seisuga on tõenäoline, et 1. jaanuarist 2014 jõustub käibemaksuseaduses muudatus, mis on maksumaksjatele selgelt kahjulik, kuid mis pole samas piisavat tähelepanu pälvinud. Riigikogus on teisel lugemisel seaduseelnõu nr 506, milles kavandatakse käibemaksuseaduse vastavat sätet täiendada lausega, mille kohaselt ei ole tekkinud käibemaksukohustuse vähendamine lubatud, kui kauba müüja või teenuse osutaja esitas ostjale kreeditarve põhjusel, et ostja on jätnud esialgse arve kas osaliselt või täielikult tasumata.