Eesti tippjuhid Euroopa ametivendadest optimistlikumad

View this page in: English

Tänavusel Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 16. PwC maailma tippjuhtide iga-aastane uuring (PwC Global CEO Survey), mille käigus küsitleti seekord kokku 1330 tippjuhti enam kui 60 riigist. Sama uuring viidi tänavu esmakordselt eraldi läbi Eesti tippjuhtide seas.

Traditsiooniliselt on uuringu üheks olulisemaks küsimuseks, kui tõenäoliseks peetakse oma ettevõtte käibe kasvu eeloleval aastal. Kasvus veendunud tippjuhtide protsenti loetakse omamoodi „optimismiindeksiks“ ning kahjuks on see indeks olnud viimastel aastatel langustrendis. Kui 2011. aastal uskus oma ettevõtte kasvu 48% ning mullu 40%, siis tänavu usub oma ettevõtte kasvu vaid 36% juhtidest. Seejuures on optimism keskmisest oluliselt madalam just Lääne-Euroopas ja USA-s, näiteks Eesti jaoks olulisimal turul Skandinaavias, vaid 22%.

Eesti tippjuhtide optimism on seevastu üsna „maailmatasemel“: 35% uuringus osalenuist on veendunud oma ettevõtte müügikäibe suurenemises sel aastal ning teist samapalju on neid, kes peavad käibe kasvu üsna tõenäoliseks. Vaid 7% ei usu oma ettevõtte käibe kasvu ning 23% on selles pigem kahtlevad. Arvestades Eesti juhtide konservatiivset loomu, on nende mõõdukas optimism loodetavasti põhjendatud ja näitab, et Euroopa võlakriisi kestvas üldises ebakindluses tunneb Eesti ettevõtjate paremik end suhteliselt kindlalt ning see kajastub ka värbamisplaanides. Ehkki ka juba läinud aastal suurendasid töötajate hulka enam kui pooled (55%) juhtivatest ettevõtetest, näevad ka tänavu ligi pooled vastanuist ette töötajate arvu suurenemist ning vaid viiendik arvab, et nende ettevõtte töötajate arv kahaneb.

Eesti juhtide kindlustunne enda ettevõtte tuleviku osas ei seondu aga hinnanguga majanduskeskkonnale laiemalt: vaid alla viiendiku vastanuist (18%) arvab, et maailmamajandus tänavu kasvab. Ligi kaks kolmandikku (63%) hindab, et see jääb mullusele tasemele ja 16%, et hoopiski kahaneb.

Retseptid segasteks aegadeks. Ebakindlate aegadega toimetulekuks joonistub globaalsete tippjuhtide nägemuses välja kolm olulist strateegiat. Esiteks, kasvuvõimaluste hoolikas valimine. Enamik tippjuhte panustab lähiaastal ettevõtte orgaanilisele kasvule olemasolevatel turgudel ning vaid kuuendik mõtleb teiste ettevõtete ülevõtmisele.

Teiseks, kui edukad ettevõtjad on klienti alati kuningaks pidanud, siis keerulistel aegadel on klient muutumas jumalaks. Tippjuhid peavad ülioluliseks masu ajal muutunud tarbijakäitumise paremat mõistmist ning paljud on sellel eesmärgil kaasanud kliendid oma tootearendusse. Lisaks nähakse suurt potentsiaali digitaalsete turundusplatvormide (näiteks kliendikaartide abil tarbijate käitumismustri kohta kogutud informatsiooni) parema ärakasutamise näol. Kolmandaks jätkub protsesside ja efektiivsuse lihvimine kohandumaks ’uue normaalsusega’. Tervelt 70% tippjuhte kavatseb ka sel aastal kulusid kärpida, kuid erinevalt paari aasta tagusest ei toimu see enam mitte tööjõukulude, vaid protsesside tõhustamise arvelt.

Globaalsetest riskistsenaariumitest peavad tippjuhid kõige tõsisemaks ja tõenäolisemaks Hiina majanduskasvu võimalikku langust alla 7,5% ning USA majandussurutist. Veel hiljuti suurimaks riskiks peetud Eurotsooni lagunemist peab aga tõenäoliseks ainult iga kuues tippjuht. Hea uudis seegi.