E-teenus olgu mulle kättesaadav igal ajal ja igal pool ning minu valitud seadme abil

 

Eesti parima e-teenuse konkursi raames kutsutakse ettevõtjaid ja avalikku sektorit üles arendama uusi kasulikke ja kasutajasõbralikke e-teenuseid, millega võiksime maailmas teiste riikide seast eredalt välja paista. Palju on räägitud sellest, milline on hea e-teenus või pigem, mida hea e-teenus ei ole. Tuhandeid e-teenuseid loonuna oleme sageli seisukohal, et meie, eestlased, oskame luua parimaid e-teenuseid.

Kas aga iga loodud teenuse üle võime uhked olla? E-teenuste nädalal välja toodud vähene lapse sünni registreerimise teenuse kasutamine on vaid üks näide, mis peaks suunama meie mõtlemist ning sundima teenuse loojaid e-teenuseid disainima teenuse kasutaja silmade läbi. Kindlasti ei saa öelda, et ainult erasektoris valmiksid head e-teenused ja avalik sektor loob teenuse ametniku mugavust aluseks võttes. Erasektoris sõelub konkurents kehvad teenused välja, ent kellel on voli arvustada riigi teenuseid?

PwC viis Kanadas läbi uuringu[1] inimeste ootustest avaliku sektori e-teenustele. Teenuse tarbijale ei ole oluline, kas tegemist on erasektori või avaliku sektori e-teenusega, nõudmised on ühtviisi kõrged mõlemale.

Uuringus välja toodud tähelepanekud, millest ka Eesti e-teenuste loojad võiksid õppida, on järgmised:

  • Enim oodatakse, et e-teenuste kasutamine oleks võimalik inimese enda poolt valitud kanalites, tema kasutatavate vahenditega ja talle sobival ajal. Uuringus nimetatakse e-teenuste kõige suuremate mõjutajatena mobiilseadmete, sotsiaalmeedia ning tehnoloogilise innovatsiooni igapäevastumist.
  • E-teenus peab olema hästi disainitud, lihtsasti kasutatav, arusaadavas keeles kirjutatud ja selge sisuga.
  • Hea e-teenus on protsess kasutaja vaatenurgast - kõik etapid, alates isiku tuvastamisest kuni teenuse tarbimiseni, peavad olema digitaalselt teostatavad.
  • Isikuandmete kasutamisel eeldatakse, et teenusepakkuja andmeid kaitseb ning privaatsus e-teenuse tarbimisel on tagatud.

Möödas on aeg, kui iga uus e-teenus oli sündmus. Täna on hea e-teenus see, mis on ise lihtne ja mis teeb teenuse tarbija elu lihtsamaks.

Inspiratsiooniseminarilt "Eesti IT-tiigri järgmine hüpe" võib tsiteerida koolitaja Indrek Sauli soovitust e-teenuste loojatele: „Arendaja, vaata üle kasutaja õla, kuidas ta Sinu loodud teenust kasutab“.[1] Paving the way for the next generation of eservices: How the public sector can meet Canadians’ expectations