Tõhus tarneahel aitab jõuda juhtgruppi

Oktoober 2012

 

Makromajanduslikud kasvu-, langus- ja taastumistsüklid on muutunud ettearvamatuteks. Sarnaselt loodusõnnetustele mõjutavad need nii äride sisutegevust kui müügitulemusi ning muudavad muidu tavapärase ning lihtsa pakkumise ja nõudluse planeerimise üha keerulisemaks väljakutseks.

Ajad, kus pakkumise ja nõudluse planeerimine oli lihtne protsess, on jäänud möödanikku: tänased globaalsed ja regionaalsed kasvu-, langus- ja taastumistsüklid on muutunud väga ettearvamatuteks ning turu ja nõudluse äärmusliku volatiilsuse edukas juhtimine logistikute ning tarneahela juhtide jaoks edu või läbikukkumise küsimus.

Ka on tänases logistikapildis harulduseks kliendi pikaajaline tingimusteta lojaalsus ja väljakujunenud tavapärane tellimustsükkel: klientide nõudmised tootmis- ja kättetoimetamisaegade suhtes muutuvad järjest karmimaks, samal ajal kui tihe konkurents eeldab ka tarneahela kulu järjepidevat vähendamist.

Online kanalite laienev kasutus surub reageerimisaega aina lühemaks ning sunnib tarneahela juhteotsima uusi lahendusi kuidas suuremahuliste lastide transportimine asendada väikeklientide tellimustest koosnevate mikro-saadetistega.

Tarneahela juhtide ülesandeks täna on tagada kaupade tarnete paindlikkus ning hallata kogu tarneahela erinevaid tahke. Lisaks muudavad digitaalsed seadmed nagu raadiosagedustuvastus (RFID) tarneahela läbipaistvamaks ning automatiseerivad protsesse. Tehnoloogiliste seadmete kasutuselevõtuga saavad mitmed tarneahela partnerid tõrgeteta tegeleda ühtse kavandi, tootmise ja tarnega keerukates klienditellimustes. Vaatamata uuenduste abil saavutatud efektiivsusele seisavad tarneahela juhid kõikjal silmitsi uute raskete väljakutsetega.

PwC on juba  üheksa aastat viinud läbi omataoliste seas suurimaid globaalseid tarneahela uuringuid. Aastate võrdlus näitab, et valdkonna parimad, ehk Liidrid, edestavad pidevalt Mahajääjate gruppi, kes näitavad pidevalt halvemaid majandustulemusi ning tarnetegevuste mõtestatust ja efektiivsust. Vahe Liidrite ja Mahajääjate vahel suureneb, näitab uuring.

Mis eristab parimaid keskpärastest?

Liidritel on efektiivsed, kiired ja kliendi vajadustele kohaldatud tarneahelad, mis võimaldavad osutada klientidele usaldusväärset teenust ka ebastabiilsetes turutingimustes ning vajadusel eristada erinevate vajadustega kliendigruppe. Kuidas aga ise liidrite gruppi jõuda? Selleks on välja pakkuda viis soovitust.

  1. Kui pead seda oluliseks, loob see ka väärtust. Ettevõtted, kes peavad tarneahelat strateegilise tähtsusega ressursiks, saavutavad keskmisest 70% kõrgemaid finantstulemusi. Täpsem ja kiirem tarne tagab ka parema käibekiiruse ja kõrge kliendirahulolu.
  2. Kaks enim väärtust loovat tegurit on tarne tulemuslikkuse maksimeerimine ja tarneahela kulu minimeerimine. Et vastata järjest pretensioonikamatele kliendinõudmistele tuleb keskenduda tarne kvaliteedile, kuluefektiivsusele ja paindlikkusele.
  3. Sarnane lahendus ei sobi kõigile. Liidrite turulähenemine  on kohandatud vastavalt kliendi äri eripärale, samaaegselt Liidrid ka kohaldavad oma tarneid, et tulla vastu erinevate kliendisegmentide vajadustele. Mahajääjad kasutavad pigem nii öelda „üks-suurus-sobib-kõigile“ lähenemist.
  4. Outsourcing on tarneahelates omal kohal säilitades kontrolli põhiliste strateegiliste funktsioonide üle nagu tootearendus (R&D), müügi ja äritegevuse planeerimine (S&OP) ning strateegilised hanked. Kaaluda võib näiteks laomajanduse ja/või logistika osalist või täielikku allhankena sisseostmist.
  5. Liidrid investeerivad julgelt edasiviivatesse oskustesse ja tehnoloogiatesse, mis eristavad neid konkurentidest. Huvi tulevikutehnoloogiate, ent ka loodussäästlikkuse vastu kasvab. Liidrid usuvad, et innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse roll tarneahelas on tulevikus veelgi tähtsam.

 

Niisiis, eelpoolnimetatud väljakutsete valguses, millised on need prioriteedid, mis Liidrite tarneahelate väärtust loovad? Nagu allolev joonis näitab, siis just kaks esimest käiturit omavad suurimat mõju.

 

Artikkel tugineb uuringule PwC Global Supply Chain Survey 2013 www.pwc.com/GlobalSupplyChainSurvey2013