Artiklid ja kommentaarid

Kingitus kõige nõrgemale

2015. aasta lõpus tegi riik kümnetele tuhandetele ettevõtjatele kingituse halduskoormuse vähendamisega, võttes vastu uue raamatupidamise seaduse, mille kohaselt võivad mikroettevõtjad alates järgmisest aastast oma raamatupidamise aastaaruandes esitada andmeid vaid äärmiselt minimaalses mahus.

Uute kasvuallikate otsingul

Äsja alanud Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 18. PwC maailma tippjuhtide uuring (PwC Global CEO Survey), mille käigus küsitleti üle 1300 tippjuhi 77 riigist. Samaaegselt ka Eesti juhtide seas läbiviidud küsitluse tulemused on seekord murettekitavamad, kui eelmistel aastatel.

Iga IT-investeering peab andma rahas mõõdetavat tulu

Olemuslikult tehakse investeeringuid tulevase kasu saamise eesmärgil, see tähendab, et iga investeering peab tooma kas otsest (rahalist) või kaudset (rahaline võit läbi efektiivsuse kasvu vms) kasu. Selle loogika vastu ei tohiks eksida ka ettevõtete IT-investeeringute puhul.

Eesti IT-arengus kõrgel kohal, sihib veelgi kõrgemale

Maailma Majandusfoorum ja INSEAD on juba üle kümne aasta lisanud oma iga-aastasele ülemaailmse infotehnoloogia raportile ka riikide IT-arengu edetabeli (Network Readiness Index), milles hinnatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) mõju erinevate riikide majandustele ja kogukondadele ning selles peituvat tulevikupotentsiaali.

Mikroettevõtted piiriüleseks: võimalus ka Eesti IT-äridele

Veel hiljuti domineerisid suures äris globaalsed korporatsioonid, mastaabiefekt andis konkurentsieelise ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) jaoks oli tegutsemine koduturul lihtsam ning tihti sageli ka ainus võimalus. Digitaalse majanduse võidukäik on seda olukorda dramaatiliselt muutnud. Täna võib põhimõtteliselt pea iga ettevõtja müüa tooteid ja teenuseid kõikjal maailmas, sõltumata oma finantspositsioonist, töötajate arvust või isegi tootmisvõimsusest.

OECD maksualgatus tõstab Eesti maksusüsteemi uuesti rambivalgusse

Euroopa maksukeskkond on muutumas. Üleelatud finantskriis ning aeglaselt taastuv majandus on survestanud Euroopa riikide poliitikuid ja maksuhaldureid otsima võimalusi suurendamaks maksulaekumisi. Samuti on viimasel ajal ajakirjanduse tähelepanu alla sattunud rahvusvaheliste suurkontsernide maksuplaneeringud.

Andmekaitse: kirvega automaatrelvade vastu?

PwC on juba üle 15 aasta läbi viinud ülemaailmset infoturbe uuringut (The Global State of Information Security®), mõistmaks, milliste vahenditega ettevõtted ja organisatsioonid küberkuritegevuse vastu võitlevad ning millised on parimad meetodid oma elektrooniliste andmete kaitsmiseks. Tänavu osales uuringus ligi 10 000 tipp-, finants- ja IT-juhti rohkem, kui 115 riigist.

Klaas on siiski pooltäis …

PwC on juba ligi 20 aastat viinud läbi üleilmseid tippjuhtide uuringuid, mis võimaldavad heita pilku ettevõtluskeskkonna ja majanduse arengule läbi ettevõtja silmade. Äsja Davosi majandusfoorumil avalikustatud uuringus osales tänavu üle 1300 tippjuhi 68 riigist. Samaaegselt viisime läbi ka analoogse küsitluse Eesti juhtide seas, kelle arvamustest jäi kõlama, et teatavast ebakindlusest hoolimata võib „klaasi“ siiski näha pigem pooltäis kui pooltühjana.

Maailma tööstussektori arengud tippjuhtide silme läbi

Värskelt avaldatud PwC maailma tippjuhtide uuring andis taaskord võimaluse võrrelda erinevate majandusharude ettevõtjate tulevikuootusi nii enda ettevõtte, oma tööstusharu kui ka kogu maailmamajanduse kasvu osas, samuti vaagida sarnasusi ja erinevusi hinnangute osas riskidele ja võimalustele.

Energiaäri jõudmas murdepunkti

Värskelt ilmunud PwC iga-aastane maailma energiasektori uuring tõdeb, et elektritootmise ja -ülekande ärivaldkonnad seisavad suurte muutuste lävel. Uued tehnoloogiad ja energiaallikad vähendavad oluliselt sõltuvust maagaasist ja naftast ning seavad traditsioonilise ärimudeli tuleviku küsimärgi alla. Enamik energiaettevõtetest näeb muutustes siiski pigem võimalust kui ohtu.

Ajad pole enam endised – ka valitsuste jaoks

Enamik nõukogude ajal koolis käinud eestlastest tõenäoliselt mäletab ajalootundidest marksistlik-leninistliku definitsiooni revolutsioonilise situatsiooni kohta, mis tekib siis, kui valitsevad klassid ei saa ja valitsetavad ei taha elada endist moodi.

Uued RTJ-id võivad mõjutada ettevõtte finantstulemust

Lähenev aastavahetus on enamike raamatupidajate-finantsjuhtide jaoks ka teetähiseks ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel. Seega ongi nüüd sobiv hetk meenutada uusi Raamatupidamistoimkonna juhendeid (RTJ), mis on kohustuslikud küll juba alates 01.01.2013, ent audiitori praktika näitab, et uute juhendite rakendamisega kiputakse ikka jääma pigem viimasele minutile.

Ettevõtte siseaudit: üks kõigi ja kõik ühe eest!

Nagu kolm musketäri, kes pidid hakkama saama ohtude, riskide ja teadmatusega, peavad ka tänapäeva ettevõtted arvestama, et muutuvad ja etteaimamatud turud ning poliitilised regulatsioonid on igapäevane reaalsus.

PwC: Meedia- ja meelelahutustööstuse tormiline areng ei näita aeglustumise märke

Meedia- ja meelelahutuse tarbimises on viimase viie aastaga paljugi muutunud: plahvatuslikult on kasvanud inimeste arv, kellel internet on igal hetkel käeulatuses ning ka sisu poolest tuleb valikuvõimalusi aina juurde.

Tuleviku suunad tarkvara hinnastamisest

Üleminek traditsiooniliselt tarkvaralitsentside müügilt tarkvarale kui teenusele (SaaS - („Software as a Service“)) võib paljude asjatundjate hinnangul endast kujutada tehnoloogiasektori jaoks kõige dramaatilisemat ja traumaatilisemat murrangut pärast tarkvara „lahtisidumist“ riistvarast rohkem kui neli aastakümmet tagasi.

Pikaajaline kulusääst ja toimiv laadimisvõrgustik on elektriautode osakaalu suurenemisel võtmetähtusega

Laadimisjaamad ja akude vahetamiskohad (battery swap) on kõige olulisemad eeltingimused jätkusuutliku elektriautode infrastruktuuri arendamisel, selgub PwC värskest elektriautode tuleviku-uuringust, kus osales üle kahesaja auto-, energia- ja tehnoloogiatööstuse ning haridus-, finants- ja valitsussektori eksperdi 34 riigist. Uuringu kohaselt moodustab hübriid- ja elektriautode turuosa 2020. aastal maailmas 6,3 protsenti.

E-teenus olgu mulle kättesaadav igal ajal ja igal pool ning minu valitud seadme abil

Eesti parima e-teenuse konkursi raames kutsutakse ettevõtjaid ja avalikku sektorit üles arendama uusi kasulikke ja kasutajasõbralikke e-teenuseid, millega võiksime maailmas teiste riikide seast eredalt välja paista. Palju on räägitud sellest, milline on hea e-teenus või pigem, mida hea e-teenus ei ole. Tuhandeid e-teenuseid loonuna oleme sageli seisukohal, et meie, eestlased, oskame luua parimaid e-teenuseid. Kas aga iga loodud teenuse üle võime uhked olla?

Eesti tippjuhid Euroopa ametivendadest optimistlikumad

Tänavusel Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 16. PwC maailma tippjuhtide iga-aastane uuring (PwC Global CEO Surve). Traditsiooniliselt on uuringu üheks olulisemaks küsimuseks, kui tõenäoliseks peetakse oma ettevõtte käibe kasvu eeloleval aastal. Optimism kasvu osas on keskmisest oluliselt madalam just Lääne-Euroopas ja USA-s, ning näiteks Eesti jaoks olulisimal turul Skandinaavias.

Neljanda võimu transformatsioon

Vähe on neid majandusharusid, kus klient oleks rohkem kuningas kui meedia- ja meelelahutusäris, näitab PwC globaalne valdkonna tippjuhtide uuring. Tarbijate ootused ja vajadused on pidevas muutumises ning ettevõtetel raske nendega sammu pidada – ometigi eristab suuresti just ootustele vastamise võime võitjaid ja kaotajaid.

Tippjuhid maadlevad segaste aegadega

Jaanuari lõpus toimunud Davosi Maailma Majandusfoorumil avaldati järjekorras juba 16. PwC maailma tippjuhtide iga-aastane uuring (PwC Global CEO Survey), mille käigus küsitleti seekord kokku 1330 tippjuhti enam kui 60 riigist. Samaaegselt globaalse uuringuga palusime tänavu sarnastele küsimustele vastata ka Eesti tippjuhtidel ning saime 85 vastust. Seekordse uuringu tulemusi iseloomustab maailmamajanduse jätkuv vindumine. Kuigi suurt katastroofi hetkel ei ennustata, pole ka valguskiired kriisitunneli lõpus sugugi mitte eredamalt paistma hakanud. Segased ajad tuleb lihtsalt parimal võimalikul viisil kuidagi üle elada.

Eesti majandusülevaade

Eesti majandus kasvas eelmise aasta kolmandas kvartalis 3.5 protsenti, mis Euroopa kontekstis oli väga tugev näitaja. Euroopa Liidu majandus tervikuna langes nii eelmise aasta teises kui ka kolmandas kvartalis. Majanduslanguse põhjustajateks olid seejuures peamiselt just eurotsooni riigid, suurematest Itaalia ja Hispaania ning väiksematest Kreeka, Portugal ja Küpros.

Kas Eesti ettevõtete konkurentsivõime on ohus?

Eurostati andmetel kasvasid Eesti III kvartali tööjõukulud Euroopas kõige kiiremini. Millised järeldused võiksime sellest teha?

Lootusetu nõude käibemaks

Praeguse seisuga on tõenäoline, et 1. jaanuarist 2014 jõustub käibemaksuseaduses muudatus, mis on maksumaksjatele selgelt kahjulik, kuid mis pole samas piisavat tähelepanu pälvinud. Riigikogus on teisel lugemisel seaduseelnõu nr 506, milles kavandatakse käibemaksuseaduse vastavat sätet täiendada lausega, mille kohaselt ei ole tekkinud käibemaksukohustuse vähendamine lubatud, kui kauba müüja või teenuse osutaja esitas ostjale kreeditarve põhjusel, et ostja on jätnud esialgse arve kas osaliselt või täielikult tasumata.