PwC toetab

View this page in: English

 

Me teame, et maailma paremaks muutmiseks on vaja enamat, kui ilukõnesid ja häid kavatsusi. Selleks on vaja anda oma panus ja teha reaalseid tegusid.


Maailmas, kus me elame ja äri teeme, on vaja kestvalt anda oma panus. See võib olla nii rahaline tugi, loodustsäästev käitumine, abivajajate nõustamine või ka midagi muud. Seepärast, lisaks klientide nõustamisele, tunneme vastutust ärikeskkonna eest - meie töö aitab suurendada Eesti ärikeskkonna läbipaistvust ja usaldusväärsust; teeme äri ausalt ja eetiliselt, osaleme kutseühendustes ja seadusloomes, jagame oma teadmisi koolitustel ja seminaridel.


Eestis toetame muuhulgas:

  • Eesti Lastefondi. Toetame lastekodulaste kõrghariduse omandamist. Oleme Lastefondi suurtoetajad,
  • Narva-Jõesuu Lastekodu,
  • Korraldame tudengitele Ettevõtte Rahanduse Olümpiaadi, mille PwC Eesti kutsus ellu 1997. aastal. Täna korraldame olümpiaadi koos TTÜ ja Swedbank-ga, olümpiaad on omandanud rahvusvahelise mõõtme.
  • Korraldame tudengite Maksutööde konkurssi koostöös Eesti Maksumaksjate Liidu ja Raidla Lejins & Norcous-ga.


Hoolime kogukonnast - jagame oma teadmisi üliõpilastele ja toetame üliõpilaste ettevõtmisi, samuti aitame nõu ja jõuga lapsi, kel pole vanemaid ja oma kodu.


Hoolime neist, kellega koos töötame - austame ja hindame oma kolleege, jagame tööalaseid teadmisi ja kogemusi, väärtustame tervislikke eluviise ning toetame sporti.


Mõtleme roheliselt ja säästame loodust nii kontoris kui ka väljaspool.