Zpracovatelský průmysl a výroba

View this page in: English

Zpracovatelský průmysl a výroba

Vedení výrobních společností musí stále sledovat změny v legislativě ČR i EU na ochranu životního prostředí. Musí věnovat pozornost právním novinkám upravujícím řešení případných škod na životním prostředí, podmínky obchodování s emisními povolenkami – i to jsou oblasti, kde Vám může být společnost PwC pomocníkem a obchodním poradcem.


Oborové znalosti specialistů PwC zhodnocují naše poradenské služby a přispívají ke snadnější a efektivnější komunikaci s klienty těchto oborů:


  • Strojírenství a průmyslová výroba
  • Stavebnictví
  • Papírenský a obalový průmysl
  • Chemický průmysl
  • Metalurgický a těžební průmysl

Různá odvětví výroby jsou v celé České republice velmi široce zastoupena. Ať je to již tradiční zpracování dřeva a skla, či nejmodernější haly pro výrobu plastů a obalového materiálu. Průmyslová výroba v naší zemi vždy přispívala k růstu ekonomiky a zaměstnanosti. Udržení významného postavení výroby či přežití a ustání tlaku konkurence i ekonomické recese je v současnosti strategickou výzvou pro vedení i vlastníky výrobních závodů. Klíčová spojení tuzemských či zahraničních investorů s českými výrobci a jejich dodavatelsko-odběratelskými obchodními partnery jen s obtížemi prochází změnami vyvolanými zvnějšku. Nejistota a změny se projevují nejen v přímých dopadech klesající poptávky na poklesu využití výrobních kapacit, platební schopnosti, snižování prodejních cen, úspory nákladů ve všech oblastech včetně řízení lidských zdrojů, ale také ve zvýšené nutnosti restrukturalizací a ve zpomalení či zastavení plánovaných investic.

Odborníci společnosti PwC mají rozsáhlé zkušenosti s prací pro výrobní společnosti a mohou tak v současné době pomoci především v těchto oblastech: