Zpracovatelský průmysl a výroba

View this page in: English
Zpracovatelský průmysl a výroba -  ilustrativní obrázek

Vedení výrobních společností musí stále sledovat změny v legislativě ČR i EU např. v oblasti ochrany životního prostředí, transferových cen v rámci skupiny podniků.

V oblasti ochrany životního prostředí musí věnovat pozornost právním předpisům upravujícím řešení případných škod na životním prostředí. V oblasti daňové legislativy v rámci skupiny podniků musí věnovat pozornost stanovení transferových cen se spřízněnými společnostmi. I to jsou oblasti, kde Vám může být společnost PwC pomocníkem a obchodním poradcem.
 

Oborové znalosti specialistů PwC zhodnocují naše poradenské služby a přispívají ke snadnější a efektivnější komunikaci s klienty těchto oborů:

  • Strojírenství a průmyslová výroba
  • Stavebnictví
  • Papírenský a obalový průmysl
  • Chemický průmysl
  • Metalurgický a těžební průmysl


Různá odvětví výroby jsou v celé České republice velmi široce zastoupena. Ať je to již tradiční strojírenství a stavebnictví nebo zpracování dřeva a skla, či nejmodernější haly pro výrobu plastů a obalového materiálu. Průmyslová výroba v naší zemi vždy přispívala k růstu ekonomiky a zaměstnanosti.

Udržení významného postavení výroby a ustání tlaku konkurence v současné globální ekonomice je v současnosti strategickou výzvou pro vedení i vlastníky výrobních závodů. V současné době pokračuje tlak na snižování provozních nákladů při očekávaném růstu tržeb. Zároveň jsou podporovány investice do budoucnosti ve formě prostředků alokovaných na vývoj případně i výzkum – velmi důležité jsou inovace.

Klíčová se stávají spojení tuzemských či zahraničních investorů s českými výrobci a jejich dodavatelsko-odběratelskými obchodními partnery.  Změny se projevují především ve změnách poptávky, častějších inovací výrobků, výrobních technologií, rostoucí automatizace a digitalizace – Průmysl 4.0.  Tyto změny by měly vést k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na zvýšení kvality lidského života skrz zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky náročných profesí. Mezi hlavní rizika patří hackerské útoky a zneužití dat.

Tyto skutečnosti vyvolávají změny ve využití výrobních kapacit, hledání úspor nákladů ve všech provozních oblastech včetně řízení lidských zdrojů, ale také ve zvýšené nutnosti restrukturalizací a reorganizací včetně přenastavení systémů a procesů.


Odborníci společnosti PwC mají rozsáhlé zkušenosti s prací pro výrobní společnosti a mohou tak v současné době pomoci především v těchto oblastech: