Pro české podnikatele může být snazší zvládnout hospodářskou krizi, než uřídit růst své firmy

Průzkumu PwC ukázal, že se podnikatelům vrací důvěra: 70 % z nich čeká letos růst tržeb

15. července - Společnost PwC ČR oslovila majitele významných českých firem a zeptala se jich, jak zvládají současnou složitou hospodářskou situaci a jaké mají budoucí záměry. Průzkum nazvaný „Zkouška ohněm: Jak české soukromé společnosti využijí minulé zkušenosti k dosažení úspěšné budoucnosti?“ zjistil, že zatímco 60 % dotázaných loni klesly tržby, letos očekává 70 % společností jejich růst. Nové vládě majitelé firem vzkázali: méně byrokracie, pružnější pracovní právo.
 

Průzkum jasně ukázal klady i výzvy firem v rukou soukromých majitelů. Na jedné straně pružnost a lepší schopnost i v dobách krize hledat mezery na trhu a těžit z nich, na druhé straně větší finanční závislost na vlastních zdrojích a mnohdy existenční závislost na osobě majitele. Ta se pak plně projevuje, pokud podnik dosáhne určité velikosti nebo postihne-li majitele nenadálá událost.


Krize – nejlepší čas pro inovace

České firmy potvrdily stovky let známou zkušenost, že krize je nejlepší období pro inovace a odvážné kroky. Mnohé z nich se tak dokázaly prosadit v oblastech, kam by se v době konjunktury přes konkurenci globálních korporací sotva „probojovaly“. Z toho pramení i optimistické hodnocení českých podnikatelů ve srovnání s konkurencí: na škále od 1 do 10 (1 = nejlepší pozice ve vztahu ke konkurenci) se většina majitelů vidí mezi 1 a 4.

„Optimismus českých společností je paradoxně do značné míry výsledkem hospodářské krize. Řada těchto společností již před krizí hospodařila rozumně a krizi využila jako příležitost omezit zbytečné náklady, zamyslet se nad podstatou svého podnikání a uvědomit si dlouhodobé zdroje hodnot. Nyní jsou připraveny na budoucí růst a expanzi,“ hodnotí Jiří Moser, vedoucí partner PwC ČR.


Podnikatelé mají střednědobou strategii, dvě třetiny z nich ale neví, kdo by převzal firmu v případě nenadálé události

Příjemným zjištěním je to, že české podniky v rukou soukromého majitele zpravidla mají střednědobou písemnou strategii. Dalo se očekávat, že více vlastníků bude svůj podnik řídit spíše intuitivně, nicméně zdá se, že formalizace řízení v českých podnicích se přinejmenším na strategické úrovni blíží západoevropským standardům. Téměř dvě třetiny českých podniků má písemně zpracovanou strategii svého rozvoje, a to nejčastěji pro horizont 3 let.

„Pro dlouhodobý úspěch a schopnost zvládnout příští hospodářské výkyvy a obtíže bude důležité, aby ponaučení z času krize zůstala živá i v čase růstu a expanze. Růst přinese nové výzvy – potřebu větší formalizace a nastavení funkčních struktur a procesů. Je to možná paradoxní, ale naše zkušenost potvrzuje, že mnohé soukromé společnosti hůře zvládají vlastní růst než hospodářskou krizi…,“ říká Věra Výtvarová, partnerka zodpovědná za služby pro soukromé společnosti, PwC Audit.

Průzkum PwC ukázal, že největší motivací k podnikání je pro české vlastníky touha po svobodě v rozhodování a vášeň pro předmět podnikání. Až za těmito silně osobními motivy se umístily faktory jako zajištění osobních či rodinných financí či úspěch a prestiž. Řada českých firem a jejich majitelů je poměrně mladá, takže je pochopitelné, že o předání podniku ještě neuvažuje – jen 16 % zvažuje změnu vlastnické struktury v příštích dvou letech. V delším časovém horizontu očekává změnu vlastnické struktury téměř polovina respondentů. Z vlastníků, kteří o předání svého podniku uvažují, preferuje většina buď prodej strategickému investorovi (39 %), nebo nástupnictví v rodině (35 %).

Závažným zjištěním je však skutečnost, že jen třetina vlastníků má připravený plán pro převzetí podniku pro případ nenadálé situace, např. pokud by vážně onemocněli či náhle zemřeli.

„Neexistence plánu pro případ krizové situace je poměrně rizikovým faktorem – jak pro podnik samotný, tak pro nejbližší příbuzné vlastníka. Také nejasná představa o tom, jak vlastník hodlá s podnikem v budoucnosti naložit, může ve střednědobém horizontu představovat i značnou míru nejistoty pro potenciální nástupce, management i zaměstnance podniku,“ varuje Věra Výtvarová.


Shrnutí klíčových závěrů:

 • Důvěra v budoucnost se vrací: téměř 70 % vlastníků českých podniků očekává do roka růst.
 • Růst bude mít v nejbližší době organický charakter – získání nových a další penetrace stávajících zákazníků jsou hlavními strategiemi.
 • Náklady zůstanou pod drobnohledem – většina společností počítá i v letošním roce se snižováním nákladů.
 • Největší hrozbou pro růst je vedle pokračující krize také sílící konkurence, zejména nízkonákladová.
 • Kvalitní produkty a péče o zákazníky jsou prioritou – podniky je nejčastěji uvádějí jako svou hlavní konkurenční výhodu.
 • Více než 80 % podniků volá po snížení administrativní zátěže ze strany státu.
 • Při financování růstu se soukromé podniky spoléhají především na vlastní zdroje.
 • Dvě třetiny vlastníků nemají plán pro předání řízení podniku pro případ krizové situace, jako j např. vážné onemocnění či úmrtí vlastníka.
 • Většina vlastníků neplánuje v nejbližší době předat či prodat své podniky – 16 % počítá se změnou vlastnictví v horizontu dvou let.KONEC
 

Poznámky

 1. Průzkum společnosti PwC ČR proběhl v březnu až květnu 2010 a odpovědělo v něm 40 představitelů (v 90 % vlastníků nebo generálních ředitelů) českých soukromých firem. Tři čtvrtiny dotazovaných společností měly v roce 2009 obrat 250 mil. až 2 mld. Kč. Na základě průzkumu vznikla studie „Zkouška ohněm: Jak české soukromé společnosti využijí minulé zkušenosti k dosažení úspěšné budoucnosti?“. Studie je ke stažení zde www.pwc.cz/vlastnik

 2. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby pro všechna odvětví ekonomiky. Svým klientům pomáháme upevnit důvěru veřejnosti a zvýšit hodnotu jejich podnikání. Díky sdílení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích světa dokážeme svým klientům a partnerům nabídnout nový úhel pohledu a užitečné rady.

  Název „PricewaterhouseCoopers“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

  Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


   Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.