Dvě třetiny podnikatelů nemají plán, kdo převezme jejich firmu, když je srazí auto

12. srpna - Vážná dopravní nehoda, těžká nemoc nebo třeba zmizení v daleké zemi. Nepříjemné události, které mohou potkat kohokoli. Pokud jste majitelem firmy, postihnou nejen vás a vaše blízké, ale ovlivní možná desítky či stovky lidí z řad vašich zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů. Přitom pouze třetina českých podnikatelů má pro takovouto situaci připravený plán. Ukázal to průzkum společnosti PwC mezi soukromými majiteli významných českých firem nazvaný „Zkouška ohněm: Jak české soukromé společnosti využijí minulé zkušenosti k dosažení úspěšné budoucnosti?“
 

Řada českých podnikatelů i jejich firem je poměrně mladá. Není tedy překvapující, že podle průzkumu PwC jen 16 % ze soukromých majitelů zvažuje změnu vlastnické struktury v příštích dvou letech. V horizontu pěti let je jich už více než třetina, v delším časovém horizontu pak téměř polovina. Z vlastníků, kteří o předání svého podniku uvažují, preferuje většina buď prodej strategickému investorovi (39 %), nebo nástupnictví v rodině (35 %). Menší část zvažuje prodej podniku managementu či finančnímu investorovi.

„To ukazuje, že vlastníkům velmi záleží na tom, aby se jejich podnik dále rozvíjel ve směru, který nastavili, a aby byl brán ohled na stávající zaměstnance,“ říká Věra Výtvarová, partnerka zodpovědná za služby pro soukromé společnosti, PwC Audit.

Přestože o dlouhodobé perspektivě své společnosti má většina vlastníků jasno, mnoho z nich zapomíná na rizika nenadálých událostí, které mohou poznamenat nejen je, ale i jejich podnik a jeho zákazníky a zaměstnance. Průzkum PwC odhalil, že jen třetina vlastníků má připravený plán pro převzetí a řízení podniku pro případ, že by jeho majitel vážně onemocněl či náhle zemřel.

„Každý podnik by měl mít krizový plán nejen pro případ živelných pohrom, jako byly nedávné povodně, ale i pro situace, kdy náhle přijde o svého majitele či klíčového zaměstnance. Podcenit by to neměli zejména majitelé firem, na jejichž osobě mnohdy závisí chod celého podniku. Snížení rizika napomůže i rozumné delegování rozhodovacích pravomocí a přiměřená formalizace procesů v běžném provozu firmy. Usnadní nejen řešení krizových situací, ale uvolní majiteli ruce na činnosti, kterým se chce věnovat, a také pomůže vlastníkovi připravit firmu na chvíli, kdy ji bude chtít předat svému nástupci,“ radí Věra Výtvarová.KONEC
 

Poznámky

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.cz) poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby pro všechna odvětví ekonomiky. Svým klientům pomáháme upevnit důvěru veřejnosti a zvýšit hodnotu jejich podnikání. Díky sdílení znalostí, zkušeností a nápadů více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích světa dokážeme svým klientům a partnerům nabídnout nový úhel pohledu a užitečné rady.

Název „PricewaterhouseCoopers“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Další tiskové zprávy, publikace, studie a články odborníků PricewaterhouseCoopers naleznete v Tiskovém centru.


 Odebírat tiskové zprávy PwC pomocí RSS kanálu.