Zkouška ohněm

View this page in: English

Slovo na úvodDržíte v rukou první vydání zprávy o výsledcích průzkumu, jehož cílem bylo zmapovat současnou situaci českých společností v soukromém vlastnictví – zjistit, jak se vyrovnaly (pro mnohé z nich) se zřejmě největší ekonomickou krizí v jejich životě, jaké mají záměry do budoucna a s jakými záležitostmi se potýkají v souvislosti s dynamikou jejich rozvoje, která je podstatně odlišná od velkých nadnárodních korporací..

V rámci průzkumu jsme uskutečnili dvacet osobních hloubkových rozhovorů s vlastníky či vedoucími pracovníky významných soukromě vlastněných společností na českém trhu a tyto rozhovory jsme doplnili podrobným dotazníkovým šetřením mezi dalšími soukromými podniky. Touto cestou jsme získali cenný vhled do zkušeností, názorů a záměrů osob, které významným způsobem formují vývoj a charakter české ekonomiky.

Věra Výtvarová

partnerka zodpovědná za služby pro soukromé společnosti, PwC ČR


Uplynulé dva roky byly pro české soukromé společnosti opravdovou „zkouškou ohněm“. Velice příjemné bylo zjištění, jak inovativně a odvážně dokázaly některé podniky náročné hospodářské situaci čelit a podniknout kroky, které buď potvrdily jejich vedoucí pozici na trhu, nebo vytvořily pevný základ pro budoucí dlouhodobý úspěch.

Výzvou pro příští roky bude schopnost udržet si i v příznivých podmínkách přístup, který se osvědčil v čase krize – chytré řízení nákladů, podpora inovací, hledání mezer na trhu a nových přístupů ke klientům. Z dlouhodobého hlediska je pak důležité být připraven na zvládnutí vlastního růstu, který přináší zcela nové situace a nároky na způsob řízení a rozhodování.

Jedním ze závěrů našeho průzkumu je to, že na českém trhu je stále ještě dostatek příležitostí pro kreativní a výrazné podniky, které budou ochotny učinit smělé a neotřelé kroky a získat tak vedoucí pozici na trhu. Během krize se již několik takových hráčů objevilo a věřím, že se v blízké budoucnosti můžeme těšit na další.