Zkouška ohněm

Grafy a komentáře našich odborníků

Pro detailní zobrazení grafů klikněte na jednotlivé obrázkyOčekáváte růst výnosů vaší společnosti v příštích 12 měsících?Jiří Moser, řídící partner, PwC ČR 

Optimismus českých společností je paradoxně do značné míry výsledkem hospodářské krize. Řada těchto společností již před krizí hospodařila rozumně a krizi využila jako příležitost omezit zbytečné náklady, zamyslet se nad podstatou svého podnikání a uvědomit si dlouhodobé zdroje hodnot. Nyní jsou připraveny na budoucí růst a expanzi.Co považujete za nejvýznamnější příležitosti pro dosažení růstu?Věra Výtvarová, partnerka zodpovědná za služby pro soukromé podniky, PwC ČR 

Optimismus českých společností je paradoxně do značné míry výsledkem hospodářské krize. Řada těchto společností již před krizí hospodařila rozumně a krizi využila jako příležitost omezit zbytečné náklady, zamyslet se nad podstatou svého podnikání a uvědomit si dlouhodobé zdroje hodnot. Nyní jsou připraveny na budoucí růst a expanzi.Očekáváte významné snížení počtu konkurentů v odvětví ve kterém působíte (konsolidace trhu) v příštím roce?Jan Dvořák, ředitel v oddělení transakcí, PwC ČR 

S ohledem na význam možné expanze do zahraničí stojí za pozornost způsob, jímž české podniky analyzují trhy mimo ČR. Na rozdíl od západní Evropy se více než polovina podniků spoléhá na vlastní analýzu. Kvalitní poznání cizích trhů je ale poměrně náročné a naše zkušenost potvrzuje, že spoléhání na sebe v tomto případě může mít poměrně nepříjemné důsledky: od neadekvátní ceny po dodatečné zjištění různých „kostlivců ve skříni“, které projekt zahraniční expanze značně prodraží a zkomplikují.Jaká opatření by měla přijmout česká vláda, aby zlepšila konkurenceschopnost českých společností?

Jiří Halouzka, vedoucí partner pro veřejný sektor, PwC ČR 

Podniky očekávají, že vláda bude plnit své nejzákladnější úkoly – stabilně řídit finance a zajišťovat předvídatelné a spravedlivé prostředí pro podnikání. Teprve pak se může věnovat projektům, které pomohou, ale nejsou životně důležité – jako je podpora exportu, rozvoj regionů apod. Podnikatelé potřebují spolehlivý rámec – a s ostatním si pomohou sami.
  David Borkovec, partner daňového oddělení, PwC ČR

Snížení administrativní zátěže spojené s kalkulací, přípravou a podáním daňového přiznání je krokem, který je výhodný pro stát i pro podniky, a to za každé ekonomické situace. A nejde přitom pouze o daň z příjmů – právě v ČR tvoří největší část celkového zatížení sociální a zdravotní pojištění, jak finančně, tak z hlediska času potřebného na zpracování.Jaké zdroje financování vaše společnost převážně využívá a hodlá využívat (%)?Petr Smutný, partner zodpovědný za restrukturalizace, PwC ČR 

Oblast financování růstu má bohužel šanci stát se pro řadu společností začarovaným kruhem. Banky zatím nejeví zájem o řádné financování ani dlouhodobě stabilních společností, podnikům chybí dostatečné zkušenosti s řízením pracovního kapitálu a veřejné dotace jsou často administrativně velmi náročné.Pokud uvažujete o změně vlastnictví, jaké varianty zvažujete?Dominika Kratochvílová, manažerka zodpovědná za prodeje podniků, PwC ČR 

Na základě spolupráce s investory, kteří kupují české společnosti, jsme předpokládali, že výsledky studie prokážou jistou nepřipravenost na předání podniku, jež je nejlépe viditelná právě na úrovni reportování. Vlastníci, kteří jsou velmi často i manažery své společnosti, totiž pokročilý reporting nepotřebují – jsou do denního života firmy plně zapojeni a o důležitých záležitostech vědí či rozhodují. Při prodeji nebo vstupu investora je tato běžná praxe spíše na obtíž, neboť investoři očekávají dlouhodobý a spolehlivý reporting, který prokáže finanční zdraví podniku.

Zejména finanční investoři také vyžadují nezávislý, silný management, který bude spolu s investorem společnost dále rozvíjet. Oddělení managementu od vlastnictví je ovšem citlivý proces, který vyžaduje určitý čas. Nepřipravenost v těchto oblastech je jednou z hlavních příčin neúspěchu transakcí.