Zdravotnictví

View this page in: English

Narůstající náklady, zvyšující se poptávka po zdravotních službách a rostoucí nároky pacientů charakterizují vývoj ve zdravotnictví v posledních letech a vedou k nutnosti lépe a přesněji definovat role jednotlivých zájmových skupin – poskytovatelů péče, pacientů a zdravotních pojišťoven. Hlavní výzva, které zdravotnictví a zejména poskytovatelé péče čelí, je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Na straně poptávky se nachází velké množství stárnoucího obyvatelstva, které požaduje více služeb, kvalitnější léky a využití nejmodernějších postupů při léčbě. Nabídková strana je ale ochromena nedostatkem kapitálu, snižujícím se stavem zdravotního personálu, nevyhovujícími prostorami a materiálními podmínkami.

V tomto prostředí uspějí pouze ty organizace, které si uvědomí nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a dokážou na tuto výzvu pružně reagovat za pomoci efektivních procesů pro poskytování kvalitní péče.
Poskytovatelé zdravotní péče, pojišťovny, výrobci léků a zdravotnických materiálů a zdravotničtí experti se obrací na společnost PwC s cílem porozumět vybraným zdravotnickým oblastem a najít pro ně řešení. Díky zkušenostem a dovednostem zaměstnanců PwC jsme schopni poskytnout ucelené řešení, které bude v souladu se strategickými zájmy vaší organizace.


Aktuální výzvy

  zdravotnictví

Rádi si s vámi pohovoříme o vaší situaci a specifických požadavcích. Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku (viz kontaktní osoby).


Jak jsme pomohli klientům

  • Provedli jsme analýzu dodavatelského řetězce české fakultní nemocnice a zhodnotili jsme potenciál pro případný outsourcing
  • Pro Košický samosprávný kraj jsme provedli analýzu hospodaření a finančních toků, posoudili jsme vhodnost případné změny řízení, provozu či vlastnictví jednotlivých zařízení a představili další kroky potřebné k implementaci navrženého řešení.
  • Pro australský stát Queensland je PwC hlavním partnerem zajišťujícím komplexní reformu zdravotnictví, jejímž cílem je poskytovat nejkvalitnější zdravotnické služby na území Austrálie. Součástí několikaletého projektu je projektový management, řízení změny, zavedení efektivní informačního systému, nastavení efektivního dodavatelského řetězce, nastavení systému měření výkonnosti zdravotnictví a další oblasti související s reformou zdravotnictví.
  • Navrhli jsme strategický plán „Health 2020“ pro společnost sdružující 15 nemocnic s ročním obratem 2 miliardy EUR a zaměstnávající přes 21 tisíc osob.
  • Dlouhodobě nízké investice do renovací budov a zařízení nemocnic ve Velké Británii vedly k velice špatnému technickému stavu nemocnic. Společnost PwC pomohla navrhnout PPP projekty na rekonstrukci a inovaci devíti nemocnic a najít partnera pro jejich realizaci.
  • Náš klient se potýkal s negativními efekty v důsledku změny zákonů a nařízení vlády, a především zavedením výkonového systému. Největšímu poskytovateli zdravotní péče ve Velké Británii jsme pomohli revidovat strategii, která povede k dlouhodobému rozvoji nemocnice, asistovali jsme při zavádění změn a navrhli vylepšený systém výkaznictví.
  • Pro nemocnici ve Stavangeru (čtvrtá největší nemocnice v Norsku) jsme provedli dynamickou simulaci vybraných procesů za pomoci speciálně vyvinutého softwarového nástroje. Na základě simulace jsme byli schopni společně s lékaři navrhnout vylepšené postupy pro jednotku intenzivní péče a pooperační péči. Zároveň došlo ke sladění pracovních postupů v nemocnici.
  • Naše databáze referencí obsahuje přes 250 dalších obdobných projektů uskutečněných pro zdravotnický sektor v uplynulých letech. Obraťte se na nás, rádi se s vámi o své zkušenosti podělíme.