Státní správa

View this page in: English

Česká veřejnost stále pozorněji sleduje výkonnost a kvalitu státní správy. Tak jako většina evropských států, i Česká republika v současnosti hledá vhodná řešení pro snížení byrokratické zátěže, zkvalitnění služeb v rámci limitovaného objemu finančních prostředků, zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými státními složkami, uspokojení potřeb cílových a zájmových skupin a celkové zlepšení strategického řízení. Zkušený tým odborníků PwC na veřejnou správu může výraznou měrou přispět k úspěchu při zdolávání daných výzev.


Aktuální výzvy

  státní správa

Rádi si s vámi pohovoříme o vaší situaci a specifických požadavcích. Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku (viz kontaktní osoby).


Jak jsme pomohli klientům

  • Spolupracovali jsme na zavedení systému řízení realizace programu vlády a provozu kanceláře pro řízení programu.
  • Popsali jsme a zhodnotili aktuální stav fungování Ústředního daňového a finančního ředitelství a územních finančních orgánů a vydali doporučení dalších kroků ke zlepšení.
  • Provedli jsme procesní a organizační audit Senátu ČR.
  • Poskytli jsme poradenské služby v oblasti zlepšení účetních a rozpočtových systémů veřejných financí.
  • Analyzovali jsme a připravili PPP strukturu pro projekt obnovy základních škol.