Samospráva

View this page in: English

Představitelé samosprávy jsou v nelehké situaci. Občané vyvíjejí stále větší tlak na kvalitu, dostupnost a efektivitu služeb poskytovaných samosprávou, nicméně většina pravidel, podle kterých je nezbytné se řídit, je na celostátní úrovni definována. Nalezení rovnováhy mezi dosažitelnými příjmy, rozsahem povinností a s tím souvisejícími výdaji je již od počátku existence samosprávy otázkou, pro kterou není lehké najít řešení.

Reforma veřejné správy vedla ke vzniku dalších výzev na úrovni krajů, měst a obcí. Jak zvýšit efektivnost výkonu veřejné správy v rámci územní samosprávy? Jak sladit požadavky na využití samostatné a přenesené působnosti samosprávy s omezenými finančními a lidskými zdroji? Jak sladit delegované pravomoci s očekáváním občanů?

Využití poradců není pro samosprávu luxusem. Rádi si s vámi pohovoříme o vaši situaci a specifických požadavcích. Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku (viz kontaktní osoby).


Aktuální výzvy

  samospráva

Jak jsme pomohli klientům

  • Spolupodíleli jsme se na přípravě PPP projektu pro velké české město včetně definice obsahu projektu, přípravy studie proveditelnosti, analýzy možnosti financování a návrhu postupu pro realizaci projektu.
  • Posoudili jsme a identifikovali problémová místa systému implementace Regionálních operačních programů pro období 2007–2013.
  • Pomohli jsme nastavit vnitřní kontrolní systém a funkci interního auditu na krajské úrovni.
  • V Estonsku jsme připravili PPP strukturu pro projekt výstavby školy a sportovní haly.